Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (1)
Aurland (1)
Bremanger (1)
Eid (1)
Fjaler (1)
Flora (3)
Førde (1)
Gaular (0)
Gloppen (1)
Gulen (1)
Hornindal (1)
Hyllestad (0)
Høyanger (1)
Jølster (0)
Lærdal (2)
Leikanger (0)
Luster (0)
Naustdal (0)
Selje (0)
Sogndal (1)
Solund (0)
Stryn (4)
Vik (0)
Vågsøy (0)
Årdal (0)
Nybygg av landbassert oppdrettsanlegg på Vadheim
Gnr 42, bnr 23, 55, 141, 142 og 143. Ca. 80 daa. Areala sør og sørvest for fylkesveg 55 samt den etablerte småbåthamna. I område skal det etablerast ny kai.
Utviding av område for fiskerirelatert næring på Kalvøya
20 daa for industribygg. Nybygg 2 kaier, utvidelse eksisterende kai. Havneanlegg.
Utvidelse av fiskefarm i Steinvik
Utvidelse av eksisterende visningssenter, samt tilrettelegging for aktivitetspark, museum m.m. Planområdet er nytta til oppdrett av matfisk og utgjer ein av Steinvik Fiskefarm sine fleire lokalitetar for fiskeoppdrett.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 16 daa. Regulert.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 460 daa. Ikke regulert.
Nybygg av lokal for produksjon/salg/kontor mm, Aurlandsvangen
Ca. 1500 kvm. En portal mellom Aurlandsvangen og fjorden.
Utvidelse av industriområde i Stryn
Gnr/bnr 46/85, 90, 103, 106
Oppføring av lagerhaller på Eidsmona industriområde i Gloppen kommune
Bygg 1: Stålbygg, mål ca 30,1 x 17,0 m / 512 m2 med 5 opning med rulleportar. Overbygg på eksisterande avfallsbåsar for midlertidig lagring av ikkje sortert papp, papir og plast samla inn før sortering og pakking i eit eksisterande hovudbygg. Bygg 2: Stålbygg mål ca 15,5 x 18,3 m / 284 m2 med opning utan port. Mellombygg for lagring av ferdig sortert og pakka papp, papir og plast før utsending frå anlegget.
Ny avløpspumpestasjon i Flora kommune
Sanering og legge nytt vann, avløp og overvannsnett samt etablere ny avløpspumpestasjon og en vegstubb i Vågastubben.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: