Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (0)
Eigersund (4)
Gjesdal (0)
Haugesund (0)
(10)
Karmøy (3)
Klepp (0)
Kvitsøy (0)
Lund (0)
Randaberg (1)
Sandnes (3)
Sauda (0)
Sokndal (1)
Sola (1)
Stavanger (3)
Strand (0)
Suldal (0)
Time (2)
Tysvær (1)
Utsira (0)
Nybygg av næringsbygg på Nylund, Sirevåg
20.000 m2 Området er ferdig opparbeidd og arealet er grovplanert, sprengt fjellrum. Området ligg ikkje langt fra Sirevåg hamn, som har 2 ISPS terminaler/kaier.
Utvidelse av havne og næringsområder i Egersund
Omtrent 640 daa, hvorav omtrent 400 daa ligger på land. Områdesreguleringen legger tilrette for å kunne etablere omlag 100 000 m2 med nye næringsbygg.
Nybygg av næringsområde og utvidelse av masseuttak i Njølstad, Nærbø
Planen legger til rette for nytt næringsområde og øke produksjonen ved eksisterende masseuttak. Planområde 155.000 m2. Gnr/bnr: 29/2, 29/10 og deler av 29/5 i tillegg til deler av eiendomane på 30/3, 62/15 og 32/19.
Nybygg av industribygning i Stølsmyr, Kopervik
ca. 5 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av bryggeri, opplevelsessenter, havnebad, takhage og street food-marked i Stavanger
Lokalisering mellom Fiskepiren, der Tau-ferja går fra, og Bybrua ut mot Hundvåg i Stavanger.
Nytt industriområde i Hå
14 dekar. 2-3 tomter gjennstår.
Nybygg av industribygg knyttet till havbruk på Talgje
Gnr/bnr: 43/1, del av 43/2, 43/55, 43/58 og 43/66.
Nybygg av industriområde i Sokndal
2,5 dekar. Byggeklare tomter.
Oppføring av nytt bygg for farlig avfall ved miljøstasjon på Nærbø i Hå kommune
Bygget skal være uisolert og uten oppvarming med unntak av varmebu som skal isoleres og utrustes med varmeovn. Varmeboden skal inneholde et innbruddsikkert vindu som gir god oversikt over utvendig sorteringsanlegg. Prosjektet skal prises med 2 stk opsjoner: Opsjon 1 : Halvtak med støpt plate på høyre side av bygg. Opsjon 2 : Halvtak med støpt plate på begge sider av bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: