Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (1)
Andøy (1)
Beiarn (0)
Bindal (0)
Bodø (5)
Brønnøy (0)
(0)
Dønna (0)
Evenes (2)
Fauske (1)
Flakstad (0)
Grane (0)
Hadsel (0)
Hamarøy (0)
Hemnes (0)
Herøy (0)
Leirfjord (0)
Lurøy (0)
Lødingen (0)
Meløy (0)
Moskenes (1)
Narvik (2)
Nesna (0)
Rana (2)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (1)
Sortland (4)
Steigen (0)
Sømna (0)
Sørfold (0)
Træna (1)
Værøy (0)
Vefsn (1)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (0)
Øksnes (0)
Nybygg av produksjonsfabrikk for lithiumbatteri og vindkraftverk i Stormoen
700 mål batterifabrikk. Vindkraftspark på Sjonfjellet i Rana og Nesna. 35 milliarder for fabrikkbygging og 5 milliarder for bygging av vindkraftverk.
Nybygg av oppskytingbase for små satellitter på Andøya
Den første oppskytningsbasen i Europa.
Nybygg av næringsområde i Sortland
Gnr/bnr 16/5, 16/6, 36, 16/16, 15/25, 16/28, 16/44, 16/66, 16/128, 16/133 m.fl.
Utvidelse av næringsområde nord for Lufthavnveien på Leknes
Ønske om etablering av næringsareal for lett industri, verksted, håndverk og/eller handel med plasskrevende varer. Planområdet er på rundt 40 dekar, og ligger tilstøtende Bolleveien på Leknes.
Nybygg av næringsområde i Sortland
Planområdet er på ca 37 daa. Utfylling i sjø for å etablering et nærings-/forretningsområde nord for Sortlandsbrua.
Nybygg av forsyningsbygg på nye Evenes flystasjon
Bygging av nytt forsynigsbygg. Entreprenør vil ha opsjon for utvidelse av bygget.
Nybygg av produksjonsbageri i Fauske
Ca 1500-1800 m2 grunnflate. 1 hovedetasje + mesanin.
Etablering av renseanlegg i Sortland
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Avløp renseanlegg ved Nortura.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: