Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Vestfold fylke

Færder (1)
Horten (0)
Larvik (3)
Re (0)
Sande (1)
Svelvik (0)
Tønsberg (5)
Nybygg av prosesshall i Tønsberg
Totalkostnad for Den Magiske Fabrikken ca 300 mnok.
Utskifting av ventilasjons- og luktreduksjonsanlegg på renseanlegg i Tønsberg
Prosjektet omfatter utskiftning av eksisterende ventilasjonsaggregat med et nytt aggregat. I tillegg skal eksisterende scrubber fjernes og erstattes med et totrinns luktreduksjonsanlegg på avtrekk. Det skal samtidig etableres noen nye punktavsug som skal tilknyttes eksisterende kanalopplegg ute i prosessrom. Anskaffelsen inkluderer rigg for bygge/anleggsplass, samt riving av angitte tekniske anlegg.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Vesfold
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Etablering av pumpestasjon på Tjøme i Færder kommune
I forbindelse med at Færder kommune skal sanere eksisterende ledningsnett langs Dalsveien på Tjøme, skal det etableres en ny kommunal pumpestasjon for spillvann. Entreprisen omfatter levering og montering av pumpesump, overbygg, rørgalleri og maskinelle installasjoner.
Oppgradering av alarmanlegg i kommunale bygninger i Larvik
Det kartlagt 39 Altelsendere som må byttes ut nå i 2019, 130 Saftelsendere og 3 Io-sendere som må byttes ut inntil 2024. De gamle Altelsendere skal slutte å fungere fra 2020. Gamle Saftelsendere vil miste signal i løpet av 2024 men allerede fra 2020 vil disse få halvert antall basestasjoner og kapasitet i 2G-nettet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: