Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Farsund

Nybygg av næringsbygg i Farsund, trinn 1
55 dekar fordelt på 9 tomter. Feltet er delvis utbygd. 1 tomt gjenstår. Tomtene kan tilpasses kjøpere. Ca 8 km fra Farsund sentrum.
Nybygg av datalagringssenter i Farsund
Planområdet har en størrelse på 2220 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: