Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Vest-Agder fylke

Nybygg av datalagringssenter i Farsund
Planområdet har en størrelse på 2220 daa.
Ombygg av renseanlegg i Søgne
Fra økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av praksisarealer ved nye vgs i Tangvall
Bygges ved nye Søgne videregående skole i Tangvall.
Etablering av nytt renseanlegg i Ljosland
E1 organiseres som en totalentreprise og skal dekke alle prosesstekniske installasjoner i renseanlegget inklusive driftskontroll og elektrotekniske installasjoner for prosessutstyr i entreprisen.
Nybygg av lager ved Hægebostad
Under regulering. Tidligst byggestart 2020. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Oppgradering av vannverk i Sinnes
Oppgradere til 42 l/s med UV.
Nybygg av slambehandlingsanlegg i Lindesnes
Tidlig planlagt prosjekt. Antatt kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: