Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Vest-Agder fylke

Utvikling av industriområde i Kvinesdal
Ca 10 dekar stort område.
Nybygg av næringsbygg i Farsund, trinn 1
55 dekar fordelt på 9 tomter. Feltet er delvis utbygd. 1 tomt gjenstår. Tomtene kan tilpasses kjøpere. Ca 8 km fra Farsund sentrum.
Nybygg av datalagringssenter i Farsund
Planområdet har en størrelse på 2220 daa.
Ombygg av renseanlegg i Søgne
Fra økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av praksisarealer ved nye vgs i Tangvall
Bygges ved nye Søgne videregående skole i Tangvall.
Nybygg av industriområde i Nuland
Antatt start. Ukjent kostnad.
Nybygg av lager ved Hægebostad
Under regulering. Tidligst byggestart 2020. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Oppgradering av vannverk i Sinnes
Oppgradere til 42 l/s med UV.
Nybygg av slambehandlingsanlegg i Lindesnes
Tidlig planlagt prosjekt. Antatt kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: