Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Trondheim

Utvikling av ny bydel i Trondheim
Hensikten med planen er og utvikle området til en attraktiv bydel med ny bymessig bebyggelse, næring og kultur. Nye E.C Dahls Bryggeri skal bevares og videreutvikles som bryggeri, kulturarena og samlingssted. Ca 120 daa.
Nybygg av fabrikk på Furumoen i Orkdal i Trondheim
De utnytte restene fra kyllingfabrikken til å lage oljer, mel og proteinkonsentrat som igjen brukes i dyrefôr. De to fabrikkene skal bygges parallelt.
Etablering av trykkøkningsstasjon for vann langs Fv. 6680 mellom Trondheim- og Klæbu kommune
Samarbeidsprosjekt. Som en del av VA-samarbeidsprosjektet mellom Trondheim og Klæbu kommuner skal det bygges en trykkøkningsstasjon for vann i Amunddalen, ved FV6680. Trykkøkningsstasjonen skal forsyne Bratsberg og Klæbu via 2 pumpelinjer, samt gi en mulighet for nødvann fra Klæbu til Trondheim.
Nybygg av pumpestasjon for spillvann i Trondheim
Anskaffelsen gjelder leveranse av tre prefabrikkerte avløpspumpestasjoner over en periode om tre år, 2019-2021.
Nybygg av lager-og logistikkbygg i Trondheim
Grunnflate på ca 26*60 meter.
Utbygging av vannverk i Sumstad
Prosjektering og utførelse av grunnvannsanlegg på Sumstad. Bygging av pumpehus med pumper, nødstrømsaggregat, UV-anlegg, nødvendig styring og overvåking.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: