Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Trøndelag fylke

Agdenes (0)
Bjugn (0)
Flatanger (1)
Fosnes (0)
Frosta (0)
Frøya (1)
Grong (0)
Hemne (0)
Hitra (4)
Holtålen (0)
Inderøy (0)
Klæbu (0)
Leka (0)
Levanger (0)
Lierne (1)
Malvik (0)
Meldal (4)
Melhus (1)
Meråker (0)
Nærøy (1)
Namsos (0)
Oppdal (1)
Orkdal (1)
Osen (0)
Overhalla (0)
Rennebu (2)
Roan (0)
Røros (1)
Selbu (1)
Skaun (0)
Steinkjer (3)
Stjørdal (4)
Trondheim (11)
Tydal (0)
Verdal (4)
Verran (0)
Vikna (1)
Åfjord (1)
Ørland (2)
Nytt marinteknologiske senter i Trondheim
Bygges på Tyholt. Ansvarlig departement for arbeidet er Nærings- og fiskeridepartementet.
Utvikling av ny bydel i Trondheim
Hensikten med planen er og utvikle området til en attraktiv bydel med ny bymessig bebyggelse, næring og kultur. Nye E.C Dahls Bryggeri skal bevares og videreutvikles som bryggeri, kulturarena og samlingssted. Ca 120 daa.
Nybygg av industriområde på Hitra
250 dekar er ferdig for bygging. Totalt kan det bygges på 520 dekar.
Nybygg av industriområde på Hitra
30-40 dekar er ferdig for bygging. Totalt kan det bygges på 250 dekar.
Nybygg av logistikk- og lagervirksomhet i Stjørdal
Utomhusarbeider om lag 7000 m2. Carportanlegg om lag 1000 m2. Opsjoner for om lag 2500 m2 ekstra kontorarealer i 2. og 3. etg.
Nybygg av fabrikk på Furumoen i Orkdal i Trondheim
De utnytte restene fra kyllingfabrikken til å lage oljer, mel og proteinkonsentrat som igjen brukes i dyrefôr. De to fabrikkene skal bygges parallelt.
Nybygg av industri, lager og kontor i Stjørdal
43,19 daa. Uttak av stein. Det kan tas ut 700 000- 800 000 tonn masse. Grunneier er Ole Dybvad.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg i Stjørdal
Stjørdal kommune skal bygge et nytt vannbehandlingsanlegg, Hjelset VBA. Anlegget skal bygges ved Selbuvegen, ca. 300m sør for dagens vannbehandlingsanlegg. Anlegget skal avløse eksisterende anlegg.
Ørland hovedflystasjon, prosjekt 150023, nytt prosess- og tankanlegg for fuel på Ørland
Levering og montering av et komplett pumpeanlegg for behandling og distribusjon av drivstoff.
Oppføring av lagerhus/industribygging i Verdal
200 meter vei, 110 meter VA ledninger
Etablering av høydebasseng i Steinshaugen grunnvannsanlegg i Orkdal
Prosjektet består totalt av: Grunnvannsbrønner, Vannbehandlingsanlegg, Høydebasseng, 5 km ledningsanlegg. Total prosjektkostnad for Orkdal nye vannverk ca 70 milj.
Tilbygg av verkstedbygg for kjøretøy ved AWACS-anlegget på Ørlandet hovedflystasjon i Trøndelag
Bygging av verkstedbygg forkjøretøy ved AWACS-anlegget på Ørlandet hovedflystasjon. Eksisterende byggbestår av en eldre del som skal saneres, og en nyere del, GDC (lengst mot sør)i form av et tilbygg av nyere dato som skal bevares. Nytt tilbygg kommer iforlengelsen av dette bygget. Eksisterende bygg skal kles med samme ytterveggselementer som det nye tilbygget for å få et enhetlig utrykk. Tilbygget er på ca400m2.
Bygging av gjenbruksstasjon på Støvika industriområde i Lierne
Støping av støttemur med lengde ca 60 m med høyde 2,8 m samt betongplate for lagerhus på ca 200 m2.
Etablering av vaskeplass m.m i Namdalseid
Etablering av vaskeanlegg for biologisk grensekontroll ved mottak av kjøretøyer og materiell. Vaskeanlegget skal væreinnendørs med 4-6 stasjoner. Kontorareal med 2-4 plasser Garderober, toaletter og spiserom for ca. 10 personer. Området har verken vann eller avløp, og det er langt til offentlig infrastruktur. Vann og avløp for anlegget må løses med eget lokalt system. Anlegget vil ikke være i daglig bruk, men brukes intensivt i de periodene det er i bruk.
Etablering av trykkøkningsstasjon for vann langs Fv. 6680 mellom Trondheim- og Klæbu kommune
Samarbeidsprosjekt. Som en del av VA-samarbeidsprosjektet mellom Trondheim og Klæbu kommuner skal det bygges en trykkøkningsstasjon for vann i Amunddalen, ved FV6680. Trykkøkningsstasjonen skal forsyne Bratsberg og Klæbu via 2 pumpelinjer, samt gi en mulighet for nødvann fra Klæbu til Trondheim.
Nybygg av lager-og logistikkbygg i Trondheim
Grunnflate på ca 26*60 meter.
Nybygg av pumpestasjon for spillvann i Trondheim
Anskaffelsen gjelder leveranse av tre prefabrikkerte avløpspumpestasjoner over en periode om tre år, 2019-2021.
Levering og montering av nødstrømsanlegg for vannforsyningen i Meldal kommune
Totalt 6 stk nødstrømaggregat. Fellesutlysning for: Vigdalsegga høydebasseng, Muan grunnvannsanlegg, Jerpstad grunnvannsanlegg, Å høydebasseng, Resellbakkene pumpestasjon og Kølmoen pumpestasjon.
Utbygging av vannverk i Sumstad
Prosjektering og utførelse av grunnvannsanlegg på Sumstad. Bygging av pumpehus med pumper, nødstrømsaggregat, UV-anlegg, nødvendig styring og overvåking.
Riving av lager i Sande
Gnr/bnr: 63/70,196,296.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: