Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Telemark fylke

Bamble (2)
(0)
Drangedal (0)
Fyresdal (0)
Hjartdal (0)
Kragerø (2)
Kviteseid (1)
Nissedal (0)
Nome (0)
Notodden (4)
Porsgrunn (1)
Sauherad (1)
Seljord (0)
Siljan (0)
Skien (1)
Tinn (1)
Tokke (1)
Vinje (0)
Nybygg av oppdrettsanlegg på land for laks på Svadde industriområde i Rjukan
Det første oppdrettsanlegget på land i Norge. Anlegget vil produsere 30 tonn laks i døgnet med en årsproduskjon på 8000 tonn. Det er Akvakultur Krüger Kaldres AS som har teknologien til anlegget. Totale investeringen er 800. mill. kr.
Utvidelse av industriområde på Asdalstrand, trinn 1
ca 160 dekar. Områdes skal først fylles med masse. Byggherre skal mest sannsynlig bygge selv og selge tomter til utbyggere. 10-20 daa, blir utført i trinn 1.
Nybygg av testsenter i Porsgrunn
4000-5000 kvm totalt.
Skredoverbygg på Fv 45 Voilen i Tokke
Under planlegging. Prioriteringskategori høy på skredsikringsplan Region sør. Snøskred.
Rehabilitering av renseanlegg i Bamble
'Prosjektet omfatter skifte av maskin og prosessrør.
Nybygg av miljøstasjon i Bø i Sauhered kommune
I januar 2019 inngikk IRMAT totalentrepriskontrakt på oppføring av Brenna Miljøstasjon. Grunnet konkurs hos totalentreprenør, stanset arbeidene opp før de ble ferdigstilt. For å fullføre miljøstasjonen har IRMAT valgt på dele opp de gjenstående arbeidene i flere kontrakter. Det er inngått totalentreprisekontrakt på gjenstående grunn og betongarbeider. IRMAT AS er i forhandlinger med sikte på å inngå totatentreprisekontrakter for ventilasjon, elektro/tele og automasjon, og sanitærarbeider.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Telemark
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: