Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Oslo

Nybygg av lager/deponi for radioaktivt avfall i Norge
Nytt kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall.
Nybygg av lagerbygg i bydel Alna, Oslo
Et flaggskip lagerbygg med "self storage-fasiliteter".
Nybygg av kontor, verksted og lager i Gamle Oslo
Gnr/bnr: 233/197, 198. 2,5 etasje (Mezzanin).
Riving- og nybygg av driftstasjon ved Hovedøybukta i Oslo
Driftsstasjon, slipp og bryggeanlegg.
Oppgradering av driftsstasjon m.m i Oslo
Prosjektet innebærer blant annet å finne løsning for- og vurdere beste egnet kjøremønster og parkering, økt sikring av området, håndtering av overvann, etablering av utendørs infrastruktur og ombygging av eksisterende plasthall.
Påbygg av hagesenter mm i bydel Vestre Aker, Oslo
Påbygg i 2 etasjer over eksisterende underjordiskt lager. Gnr/bnr: 41/1239, 262, 41/651, 41/1.
Om-og tilbygg av dagligvarebutikk i bydel Sagene, Oslo
To tilbygg, nytt inngangsparti og nytt varemottak. Ombygging av deler av 1 etasje.
Om- og tilbygg av forskningslaboratorier og teknisk rom på tak i bydel Ullern, Oslo
Det skal etableres 3 mindre ventilasjonsrom på taket.
Riving av fabrikk/produksjonslokale i bydel Sagene, Oslo
Riving i forbindelse med ny 6 parallell ungdomsskole fra 8.-10. trinn, med plass til ca. 540 elever og en 16 elevs autistavdeling.
Nybygg av lagerbygg ved Olaf Ryes plass i bydel Grünerløkka, Oslo
Sceneutstyr, kulisser, instrumenter, lys- og lydutstyr samt en mindre boenhet for "Artists in Residense".
Oppføring av skjermtak over beredskapsspor på Oslo S
Langs Schweigaards gate, mellom Nordengbrua og Oslo gate. Domensjon LxHxB ca. 80x8x8 meter.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Oslo
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Sikkerhetsprosjekt for kongelige, statlige og private eiendommer i Oslo
Fellesultysning for: Ola Narr, Jordal, Kingos gate (2), Grorud og Nedre Rommen.
Rehabilitering av avløpspumpestasjoner i Oslo
Fellesutlysning for: PA1646 Maritim- og PA1683 Stubljan pumpestasjoner.
Utskifting av PLS-er i fjernkontrollanlegg på VA-stasjoner i Oslo
Avdeling drift og vedlikehold (ADV) i Vann- og avløpsetaten (VAV) skifter ut gamle PLS-er i fjernkontrollanlegget (PLS- programmerbar logisk styring). PLS-ene skal settes i forskjellig VA stasjoner (avløpspumpestasjoner, vannpumpestasjoner etc.) Bytte av PLS vil medføre andre mindre arbeider med automasjon og fordelinger i hver VA-stasjon. Omfanget av disse arbeidene varierer.Prosjektarbeidene skal gjennomføres av en entreprise og arbeidene vil gå over flere år og har til nå pågått i to år. I forbindelse med ferdigstilling av dette prosjektet vil VAV anskaffe en ny prosjektleder til å videreføre det arbeidet som er påbegynt. Det er allerede etablert en god struktur med styrende dokumenter og for arbeidsgjennomføringen med leverandører.
Etablering av takoverbygg/pergola ved kafe i bydel Bygdøy i Oslo
Arkadia er Norske Folkemuseums kafé som ligger ved hovedinngangen til museet, med direkte adkomst fra Museumsveien. Kafeen er et tilbud for museets gjester og dessuten åpen for alle. Kaféen ble rehabilitert/ bygget om i 2014, da ble det også etablert en lastekai for varelevering. På grunn av økt driftskapasitet er det nå ønskelig å bygge et nytt takoverbygg/pergola med glass på baksiden av bygningen over kafeens vareleveranse, slik at varer som står ute blir beskyttet mot vær og vind.
Riving av kontor og lager på Stubberud i bydel Alna, Oslo
Handles opp sammen med Verkseier Furulunds vei 15, 17, 43, med opsjon på 9B og 13.
Riving av bilverksted i bydel Alna, Oslo
Handles opp sammen med Verkseier Furulunds vei 15, 17, 43, med opsjon på 9B og 13.
Riving av bilverksted og lager i bydel Alna, Oslo
Handles opp sammen med Verkseier Furulunds vei 15, 17, 43, med opsjon på 9B og 13.
Riving av industribygninger i bydel Alna, Oslo
Handles opp sammen med Verkseier Furulunds vei 15, 17, 43, med opsjon på 9B og 13.
Riving av lagerbygg i bydel Alna, Oslo
Handles opp sammen med Verkseier Furulunds vei 15, 17, 43, med opsjon på 9B og 13.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: