Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (0)
Aure (1)
Averøy (1)
Fjord (0)
Giske (0)
Gjemnes (1)
Hareid (0)
Herøy (1)
Molde (7)
Rauma (0)
Sande (0)
Smøla (0)
Stranda (2)
Sula (1)
Sunndal (1)
Surnadal (1)
Sykkylven (0)
Tingvoll (1)
Ulstein (0)
Vanylven (0)
Vestnes (2)
Volda (4)
Ålesund (6)
Ørsta (1)
Nybygg av fiskeoppdrett på Harøy
Landbasert fiskeoppdrett.
Nybygg av næring i Averøy
Ca. 100 mål. Infrastruktur er delvis utbygd.
Nybygg av brannøvningsområde, lager og asfaltsdeponi i Molde
Øvingsområde for Molde brann- og redningstjeneste, lager for kommunen og deponi for brukt asfalt og overskuddsmasser fra egne anlegg.
Nybygg av fiskerianlegg i Herøy
Anlegget overtas av Marine Harvest når det er ferdigbygd.
Nybygg av sorteringshall for avfall i Molde
Bygget består av en sorteringshall, med et fotavtrykk på ca. 3380 m2 BTA.
Utvidelse- og ombygg av vannverk i Surnadal
Forprosjekt: Asplan Viak AS
Etablering av trykkøkningsstasjon i Skodje kommune
Etablering av ny trykkøkningsstasjon for vannforsyning. Arbeidene omfatter oppføring av komplett utrustet teknisk bygg med grunnflate 20 m2 og tilknytting til eksisterende hovedvannledning. Stasjonen skal utrustes med 2 stk trykkøkningspumper med samlet kapasitet 24 l/s x 4 bar.
Ombygging av verkstedbygg i Aure
Aure kommune skal bygge om garderoberom i verkstedbygget ved Aurdalsveien. Arbeidene omfatter rivingsarbeider, bygningsmessige arbeider, innvendige VVS-arbeider og elektrotekniske arbeider. Utskifting av vinduer og innkledning av vindusåpninger i fasade. Det skal monteres nytt ventilasjonsanlegg og elektrisk anlegg.
Etablering av to stk komplette spillvannspumpestasjoner i Haram kommune
I forbindelse med nye spillvannsledninger og sjøledninger i Søvika.
Nybygg og sanering av renseanlegg i Volda
Biologisk /kjemisk renseanlegg med enkel funksjonsstyring og service. Gammalt anlegg skal fjernast. Tilknytta mindre byggefelt/husklynge(6hus) .

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: