Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Finnmark fylke

Nybygg av smoltanlegg på Svartnes i Vardø
Postsmolt og slaktefisk. Bygges ut i 2 trinn, bygg A og B.
Ombygg fra låve til pellefabrikk på Bakkejord i Neiden
Pellefabrikk for produsering av reinsdyrføde.
Anskaffelse av pumpestasjoner i forbindelse med utbygging av industriområde i Alta
Pumpestasjon 1 er inne på Skillemoen industriområde. Pumpestasjon 2 ligger på VA traseen som går fra Skillemoen industriområde og videre langs riksvei 93 (retning Alta). Tilbudet omfatter levering av to komplette avløpspumpestasjoner levert byggeplass (på lokasjoner for pumpestasjonene på Skillemoen).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: