Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Buskerud fylke

Drammen (5)
Flesberg (1)
Flå (0)
Gol (0)
Hemsedal (1)
Hol (0)
Hole (1)
Hurum (1)
Kongsberg (1)
Lier (8)
Modum (2)
Nes (0)
Ringerike (0)
Rollag (1)
Røyken (5)
Sigdal (0)
Ål (0)
Nybygg av renseanlegg på Noresund i Krøderen
Blir eventuelt et jordrenseanlegg/morenegruslag. Renseanlegg på 13000 PE.
Nybygg av næringsbygg i Follestad
11,4 dekar. 1600-2000 m2.
Nybygg av VA-ledninger og pumpestasjon i Nedre Eiker
Det skal bygges et ledningsanlegg mellom Høydebasseng Åsen i Mjøndalen og Høydebasseng Stubberud på Konnerud. Ca 3,7 km. Det skal leveres og installeres pumper i 2 stasjoner. Den ene stasjonen blir i nytt bygg og den andre blir i eksisterende bygg(stasjon) der eksisterende pumper må rives for å få installert nye.
Nybygg av avløpsrenseanlegg på Tuv i Hemsedal
Prosjektet hører sammen med Holdebakken høydebasseng. Kilden er registrert av et Hydrogeologisk kompetansesenter.
Rehabilitering og oppgradering av hovedpumpestasjon for avløp i Drammen
Entreprise E2: elektroinnstallatør. Entreprise E1: Maskin, bygg og VVS.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Buskerud
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Etablering av UV-anlegg på vannverk i Nore og Uvdal
Fellesutlysning for: Norefjord- og Stormogen vannverk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: