Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Aust-Agder fylke

Nybygg av industri, lager og produksjonslokale mm i Arendal
Gnr/bnr: 443/1, 600/42, 601/175. Ca 500 daa. Planlagt for lager, engros-og transportfirmaer, håndverksbedrifter og industri.
Nybygg av kloakkrenseanlegg i Grimstad
Mulig etablering i fjell.
Oppgradering av VA-anlegg for ny pumpestasjon i Lillesand kommune
Arbeidene i denne entreprisen omfatter grøftearbeider, sjøledningsarbeider og grunnarbeid for ny avløpspumpestasjon. Omfang: VA-grøfter på land: ca. 200 m. Sjøledningstrase: ca. 200 m. Grunnarbeid for pumpestasjon med fordrøyningstank.
Etablering av doseringsanlegg ved vassdrag i Froland
Det skal bygges kalkdoserer i Songeelva - et sidevassdrag til Nidelva i Froland kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: