Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Rælingen

Nybygg av avløpspumpestasjon ved siden av eksisterende stasjon i Fjerdingby
Bygging av ny avløpspumpestasjon, PA 15, ved siden av eksisterende stasjon på tomt i et boligområde ved bredden av Øyeren. PA 15 er et viktig ledd i overføringen av avløpsvann nordover til avløpsrenseanlegg Ra2, og kapasitet på ny PA 15 skal være 145 l/s.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: