Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (0)
Bærum (2)
Drammen (3)
Eidsvoll (0)
Enebakk (1)
Flesberg (0)
Flå (0)
Frogn (1)
Gjerdrum (0)
Gol (0)
Halden (0)
Hemsedal (0)
Hol (0)
Hole (0)
Hurdal (0)
Hvaler (0)
Jevnaker (0)
Kongsberg (0)
Lier (1)
Lunner (0)
Marker (0)
Modum (0)
Moss (1)
Nannestad (0)
Nes (0)
Nesbyen (0)
Nesodden (0)
Nittedal (0)
Rælingen (1)
Rakkestad (0)
Ringerike (0)
Rollag (0)
Råde (0)
Sarpsborg (0)
Sigdal (0)
Skiptvet (1)
Vestby (0)
Ål (0)
Ås (0)
Ombygging til leiligheter ved Lier sykehus, trinn 2
Trinn 1 med 18 leiligheter er ferdigstilt.
Ombygg til leiligheter på Solbergelva i Drammen
5.700 kvadratmeter boliger i tillegg 2.000 kvadratmeter fellesarealer.
Om- og tilbygg av leiligheter og kontor i Mjøndalen
Ca 30 boliger. Gnr/bnr 23/15, 4, 3, 15/400. 306
Nybygg av bokollektiv i Enebakk
Tilbygget skal bygges i 1 etasjer med et totalt areal på ca. 650 m2. Eksisterende bygg inneholder 5 stk. boenheter. Etter utvidelsen vil det totalt være 10 boenheter samt administrasjon og fellesarealer
Rehabilitering og oppgradering av bolig og næring i Bærum
Verneverdig bygg. Bygningsmassen trenger omfattende vedlikehold og det skal settes tilbake til fordums stolthet i nært samarbeid med Kulturvern i kommunen. I dette prosjektet er det våningshuset som skal rehabiliteres. Det innbefatter alt nytt av vvs, el, bytte av laft, oppgradering av tak mm.
Om- og tilbygg av gammel trafo til leiligheter i Drammen
4 etasjer og mesaninetasjer. Adresse er Skogliveien 172/Helge Ingelstads gate 25.
Utvidelse av omsorgsboliger i Våler kommune
Planområdet er ca 9,2 daa.
Om- og tilbygg av krisesenter i Bærum
Ombygging av eksisterende krisesenter til å huse både kvinner og menn.
Ombygg av kontor til boenheter i Frogn
Dette vil øke kapasiteten på tilrettelagte boliger med tilsynsbemanning, samt redusere behov for kjøp av institusjonsplasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: