Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Trøndelag fylke

Oppgradering og ombygg til studentboliger i Trondheim
Leverandør av lås og beslag: Beslag-Consult AS, kontaktperson: Tom Frigård.
Påbygg av leiligheter i Trondheim
3-8 leiligheter og ca. 400-800 m2. Nordre gate 18-20 og Thomas Angells gate 20.
Ombygg og rehabilitering av demensboliger i Trondheim
Trondheim kommune skal utvide tilbudet for personer med demens og utfordrende atferd med 10 plasser i en forsterket skjermet enhet (FSE). Tilbudet skal etableres med ombygging av sokkeletasjen ved Valentinlyst helse- og velferdssenter. Det skal i prosessen innhentes erfaringer fra dagens FSE avdeling. Valentinlyst helse- og velferdssenter skal være i normal drift i arbeidsperioden, og det stilles store krav til smidighet til entreprenøren.
Om- og tilbygg av barnehage til boliger i Steinkjer
Tidligere Fagerheim barnehage. Reguleres fra barnehage til boliger.
Riving av boliger ved Ørland flystasjon, gruppe 4
Forsvarsbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud på følgende arbeider knyttet til rivning av boliger o.a. byggverk i nærheten av Ørland flystasjon. Eiendommene som skal rives er i forbindelse med innløsning av støyutsatte boliger og fritidsboliger i rød støysone. Rivningen gjelder 11 eiendommer i matrisen under.
Riving av brannskadet boligbygg i Malvik kommune
Nedriving av brannskadet boligbygg i to etasjer, ca. 680 kvm. golvflate. Planering av tomt og opparbeidelse av plen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: