Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Sør-Aurdal

Rehabilitering av skole i Bagn
Kort oppsummert omfatter det overflateoppussing, nyetablering av WC og HCWC, etablering av lagerrom ol., utbedre akustikk. I tillegg til rehabilitering er det planlagt tiltak i forbindelse med brannteknisk tilstandsanalyse og oppgradering av El-anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: