Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Birkenes

Til- og ombygg av omsorgsboliger på Smedens Kjerr i Birkenes kommune
Bygget har i dag 15 omsorgsboliger og 4 omsorgshybler, de er et ønske om å bygge fellesareal og dele bygget opp i 2 avdelinger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: