Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg av boliger i Time

Nybygg av boligfelt i Time kommune
Tomtens areal er på ca. 12.700 m2 hvor det skal etableres 178 boenheter. Disse er fordelt på: 57 leiligheter i 3-4 etasjer med heis, 36 leiligheter i flermannsboliger, 19 kjedede eneboliger og 66 rekkehus. I tillegg skal det etableres 3 parkeringshus på 2-3 etasjer.
Nybygg av leilighetsbygg og næringsbygg i Time, trinn 1-5
4-5 byggetrinn, 20-30 leiligheter per trinn. Tomteeier: Trallfavegen 7 AS v/ Novation Eiendom Bil AS.
Nybygg av boliger i Time
Minst 100 boliger.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Time
Gnr/Bnr: 28/445, 465, 221, 801, 517 mfl.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland. Total kostnad: 25 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: