Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av boliger i Narvik

Nybygg av hytter i Narvik
Grunneier: Bjarne Fossheim og Benthe Fossheim Andersen.
Ny-og påbygg av leiligheter i Narvik
Gnr/bnr: 40/138, 1, 135, 136 og 137. 19 stk leiligheter i Tore Hunds gate 45 og 47 i tillegg til ny 4. etasje i Tore Hunds gate 43 med 2 stk leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Narvik
12-14 byggemåneder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: