Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av boliger i Volda

Etablering av leiligheter i Volda kommune
4-5 etasjer. Gnr/bnr: 19/1 og 2. 13 daa.
Nybygg av leiligheter i Hornindal
Tre rekker med bustader, fire firemannsbustader og sju seksmannsbustader totalt 58 leiligheter, ca 82-102 m2.
Nybygg av boliger ved Kirkhornsbakkane i Hornindal
5 stk tomter. Infrastruktur er ferdigstilt.
Nybygg av boligområde i Volda
Selges til større utbyggere. Ca. 25 tomter.
Nybygg av eneboliger i Hornindal
8-10 stk eneboligtomter.
Etablering av fritidsbustader i Volda
Gnr. 91, bnr. 2 m.f. lPlanforslaget legg til rette for etablering av 11 fritidsbustader i eit samla felt, med tilkomst via eksisterande skogsveg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: