Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg av boliger i Ulstein

Utvidelse av boligområde i Ulsteinvik
8,5 daa. Maks fem nye tomter.
Nybygg av rorbuer i Ulstein
Ca 7,1 dekar. Gnr/bnr 25/33 mfl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: