Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg av boliger i Averøy

Nybygg av boliger i Averøy
Ca. 200 boenheter. 100 mål
Nybygg av boliger i Kårvåg
5 prosjektområder for småhus/rekkehus opp mot 100 enheter.
Nybygg av heldøgns omsorgsboliger i Averøy
Omfang ikke helt fastsatt, ev 20 boliger inklusive institusjonsplasser.
Nybygg av omsorgsboliger i Averøy
Mulighet for 5-6 nye boenheter sentralt i Bruhagen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: