Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av boliger i Møre og Romsdal fylke

Aukra (0)
Aure (2)
Averøy (0)
Fjord (0)
Giske (1)
Gjemnes (0)
Hareid (2)
Herøy (2)
Molde (26)
Rauma (0)
Sande (1)
Smøla (2)
Stranda (0)
Sula (3)
Sunndal (0)
Surnadal (2)
Sykkylven (1)
Tingvoll (1)
Ulstein (2)
Vanylven (1)
Vestnes (3)
Volda (7)
Ålesund (20)
Ørsta (1)
Nybygg av boliger, næring og bydelspark på Skutvika på Aspøya, Ålesund
136 daa. Ca 500 stk boliger. Gnr/Bnr: 200/286, 283, 469 m.fl.
Nybygg av boliger på Nesjestranda i Molde kommune
Ca. 200 boenheter. Eneboliger, rekkehus, småhus i kjede og lavblokker. Lekeplasser og friområder. Total areal ca. 250 000 kvm.
Nybygg av flerbolighus og parkering i Kristiansund
Opp til 130 leiligheter fordelt på 5-6 bygg. 154 parkeringsplasser totalt. Ca 16 båtplasser. Tidligere prosjektnavn Nordholmen.
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Planlegger bla. ca 100 boliger i blokker.
Nybygg av flerbolighus i Ålesund
Godkjent detaljregulering. Parkeringskjeller.
Nybygg av høyblokker, lavblokker og eneboliger ved Fyllingen Slipp i Langevåg
Hensikten med reguleringsplanen er å detaljr egulere eiendommen 99/33 - 70 - 372 - 373 - 375 og 376 til boligområde , herunder: BKBH til område for høgblokker. BKBL1 til område for lavblokk. BKBL2 til område for terrasseblokk. BFS1 og BFS2 til område for eneboliger. BFS3 til tilleggsareal for eksisterende boligområde. Areal for Høgblokker - BKBH 6085,77 Areal for Lavblokker - BKBL1 1438,89 Areal for Lavblokker - BKBL2 2055,99 Frittliggende småhusbebyggelse - BFS1 764,74 Frittliggende småhusbebyggelse - BFS2 1499,88
Nytt boligområde på Kringstad, Molde kommune
Endret prosjektnavn, tidligere Kringstad boligområde. Totalt 300 boligenheter, havn skal tredobles i størrelse. Opparbeidede av infrastruktur på separat prosjekt.
Nybygg av boliger, kontor og forretning på Valderøya i Giske
Kontor og forretning i 1 etasje. Gnr/bnr: 185/170, 265, 266, 304, 312, 336.
Nybygg av flerbolighus/omsorgsboliger på Dyrnes i Smøla
Planlagt kombinert bygging med leiligheter og omsorgsboliger.
Nybygg av blokkbebyggelse på Åsegardane i Ålesund
Gnr/bnr: 50/1502, 1558, 1559 og 1684 mfl. Ca. 11 daa.
Nybygg av boliger, kontor og forretning i Volda, trinn 1
Trinn 1: 8200 BRA Trinn 2: 8240 BRA
Nybygg av boliger, kontor og forretning i Volda, trinn 2
Trinn 1: 8200 BRA Trinn 2: 8240 BRA
Nybygg av leiligheter i Hornindal
Tre rekker med bustader, fire firemannsbustader og sju seksmannsbustader totalt 58 leiligheter, ca 82-102 m2.
Nybygg av boligområde på Aksla
40 eneboliger og 28 leiligheter.
Nybygg av infrastruktur og boliger i Eidsvåg i Romsdal
Boligområde mellom Fv 660 og Eidsvågleira. Over 40 boenheter, 15-20 huskropper. 27 daa. Gnr/bnr 56/3, 5 og 12.
Nybygg av boliger i Surnadal
40-50 tomter. Selges til selvbyggere.
Nybygg av boliger i Volda
Gbnr 30/157 og 30/286 m.fl. 30 leiligheter og 1 4-mannsbustad.
Ombygg til flerbolighus og ev nybygg av leiligheter i Skodje
40-60 leiligheter. 1 blokk og 2 rekkehus.
Nybygg av eneboliger i Eidsvik
18 eneboliger som selges til selvbyggere. Total tomtareal 30000 kvm.
Nybygg av blokkleiligheter i Molde
Infrastruktur er etablert.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4.
Nybygg av omsorgsboliger på Bårdshaugen i Surnadal
Omsorgsboligen blir i to etasjer med 3 stk boliger og bofellesskap for 5 beboere i 1. etg. og 9 stk like boliger i 2. etg.
Nybygg av omsorgsboliger i Kristiansund
Tre/massivtre, passivhus-standard og fjernvarme fra fjellbrønn-park. 2-3 etasjer, 16- 22 leiligheter. Ulike alternativ vurderes.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Larsnes
Gnr/Bnr: 28/1, 2, 14, 15, 17, 30/2 m.fl.
Nybygg av omsorgsboliger for funksjonshemmede på Hopen i Smøla
Boligene er beregnet for en brukergruppe med yngre brukere med ulike funksjonshemninger. Bygget skal inneholde 8 omsorgsboliger, fellesarealer med kjøkken og stue samt fasiliteter for heldøgns bemanning i bygget.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Molde, trinn 1
Totalt 20 leiligheter. Nibesystem for oppvarming. Ikke behov for tømrer. Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av boligområde i Ellingsøy
Totalt ca. 55 enheter fordelt på 5-6 trinn. Tomannsboliger, eneboliger og ev leiligheter.
Nybygg av boliger på Fiskå i Vanylven
Ca 11 tomter. Infrastruktur opparbeides i Vanylven kommune sin regi.
Etablering av fritidsbustader i Volda
Gnr. 91, bnr. 2 m.f. lPlanforslaget legg til rette for etablering av 11 fritidsbustader i eit samla felt, med tilkomst via eksisterande skogsveg.
Nybygg av omsorgsboliger på Kverve i Ålesund
Bygging av to små frittstående bygninger.
Etablering av rorbuer og fritidsbruk på Urkevika i Sula kommune
Fiskerihavn Urkevika, område N1. Tradisjonelle rorbuer, 1. etg som naust og 2. etg som kan brukes til overnatting med WC osv.
Etablering av småboliger i Elnesvågen
Oppføring av 2 nye utleieboliger samt 2 nye uteboder til eksisterende boliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: