Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle boligprosjekter i Trondheim

Nybygg av leiligheter på Heimdal i Trondheim
Etappevis utbygging i 10-15 år.
Nybygg av boliger på Lade allé 3, 9 og 9B, Ladebekken 11 og 15, trinn 2 mfl.
29,5 daa. 4- 7 etasjer. GNR/BNR: 439/87 og 414/358, 366, 307, 308, 310, 388.
Nybygg av boliger på Lade ved Leangen kollektivknutepunkt
Omfang ikke fastsatt ca 300-400 boliger
Nybygg av boliger og næringsareal mellom bydelene Lade og Leangen, B2
I felt B1, B2 og B3 planlegges oppgangshus i tre-fem etasjer, samt loft med skrå takflater. Totalt bygges ca 450 leiligheter.
Nybygg av boliger og næringsareal mellom bydelene Lade og Leangen, B3
I felt B1, B2 og B3 planlegges oppgangshus i tre-fem etasjer, samt loft med skrå takflater. Totalt bygges ca 450 leiligheter.
Nybygg av rekkehus i Trondheim
Totalkostnad på Dalgård på Byåsen ekskl. tomt og byggherrekostnad ca 370 mill. Oppdelt i tre trinn.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Trondheim
Det planlegges for en utbygging for makismalt 1460 m BRA bolig, 2900 m2 BRA forretning og inntil 5100 m2 kontor.
Nybygg av boliger i Trondheim, trinn 2
Byggeklara tomter. Totalt 950 boenheter fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av boliger på Grilstadfjæra B3 og N7, Stranden
Bygges i 4 trinn, ca 985 leiligheter totalt.
Nybygg av boliger i Trondheim, trinn 1
Byggeklara tomter. 100-150 boliger i trinn 1. Totalt 950 boenheter fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av boliger i Trondheim
80-120 stk enheter i rekkehus og som leiligheter i småhus.
Nybygg av boliger i Trondheim
Svanemerkete boliger.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Trondheim
Detaljregulering er vedtatt. Total utbygging er 103 enheter, 7642 BRA. 32 rekkehus. 71 leiligheter i 3 etasjer fordelt på 4 bygg.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Overvik, del 1 og 2
To til tre etasjes rekkehus og leilighetsbygg på fire etasjer. 9 rekkehus med 46 boliger og 30 leiligheter i 2 bygg. Totalt 360 daa og ca. 2500 enheter på området 40.000 m2.
Nybygg av boliger og næring i Trondheim, B4
I felt B1, B2 og B3 planlegges oppgangshus i tre-fem etasjer, samt loft med skrå takflater. Totalt bygges ca 450 leiligheter.
Nybygg av boliger og næringsareal mellom bydelene Lade og Leangen, B4
I felt B4 planlegges rekkehus i tre og en halv etasje (tre etasjer, samt takstuer og akterrasser) Totalt bygges ca 450 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus på Lade i Trondheim, trinn 5
Totalt planlegges 450 leiligheter på Ladebyhagen.
Nybygg av rekkehus i Trondheim, trinn 6
Totalt ca. 250 boliger på området. 30-60 boliger/trinn.
Påbygg-og rehabilitering av leiligheter i Trondheim
I tillegg for påbygg skal det fasaderehabilitering og nye heis-/trappehus. Eksisterende blokker er på 3 etg og det er planlagt at det skal bygges en ny etg oppe på disse dvs at de totalt blir 4 etg.
Nybygg av rekkehus i Trondheim
5-6 bygg. 2-3 etasjer. Total utbygging er 60 rekkehus og 30 leiligheter fordelt på 3 byggetrinn. Gnr/bnr 141/66, 181, 184 og 309 mfl.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
16-18 stk leiligheter.
Nybygg av rekkehus på Solberg i Trondheim, trinn 1
25 stk rekkehusleiligheter fordelt på 3 bygg. 3 blokker med leiligheter.
Nybygg av boliger på Lade allé 3, 9 og 9B, Ladebekken 11 og 15, trinn 1
29,5 daa. 4- 7 etasjer. GNR/BNR: 439/87 og 414/358, 366, 307, 308, 310, 388.
Nybygg av rekkehus i Trondheim
Detaljregulering er vedtatt. Total utbygging er 103 enheter, 7642 BRA. 32 rekkehus i 2-3 etajser. 71 leiligheter i 3 etasjer fordelt på 4 bygg.
Nybygg av boliger og næringsareal mellom bydelene Lade og Leangen, B1
I felt B1, B2 og B3 planlegges oppgangshus i tre-fem etasjer, samt loft med skrå takflater. Totalt bygges ca 450 leiligheter.
Nybygg av boliger i Klæbu
11,2 daa, kan bebygges med fra 3-5 boenheter pr. daa.
Nybygg av rekkehus i Trondheim
Total utbygging er 60 rekkehus og 30 leiligheter fordelt på 3 byggetrinn. Gnr/bnr 141/66, 181, 184 og 309 mfl.
Nybygg av boliger i Lilleby
23 boenheter, 2-4 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
2-3 etasjer. Gnr/bnr: : 100/208, 100/413 og 100/159.
Riving av tomannsbolig og nybygg av leiligheter i Trondheim
Terrassert leilighetshus. Gnr/bnr: 414/206, 472.
Nybygg av rekkehus i Trondheim, trinn 5
Totalt ca. 250 boliger på området. 30-60 boliger/trinn. Gnr/Bnr: 29/3, 24/9.
Etablering av infrastruktur for boliger i Trondheim, trinn 1
Byggeklara tomter. 100-150 boliger i trinn 1. Totalt 950 boenheter fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av boliger i Trondheim
GNR/BNR: 39/1 og 39/188

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: