Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle boligprosjekter i Tysvær

Nybygg av fritidsboliger i Nedstrand
Gnr: 144 bnr. 3 och bnr. 5.
Nybygg av fritidsboliger, båtplasser og naust i Leirangsvika, Nedstrand
6 stk fritidsboliger, 6 båtplasser og 3 naust.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: