Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle boligprosjekter i Strand

Nybygg av hytter i Strand
22 tomter og 10 naust/båthus.
Nybygg av rekkehus i Jørpeland
Totalt 13 rekkehus fordelt på 2 bygg.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland. Total kostnad: 25 mnok.
Etablering av sprinkleranlegg samt brannsikringstiltak på omsorgsboliger i Strand kommune
Det må gjennomføres brannsikringsarbeid som sprinkleranlegg i boligene på Langelandsmoen, Dir. Poulsonsgate og på Jonsokberget 10.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: