Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle boligprosjekter i Stavanger

Nybygg av leiligheter i Stavanger
2-7 etasjer. Samarbeid mellom Obos Nye Hjem Rogaland og Veidekke eiendom.
Nybygg av leilighetsbygg i Jåttå, Stavanger, felt B5
Totalt skal det bygges 380 boliger på området. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Jåttå, Stavanger, felt B1
B1= 25 rekkehus og 50 leiligheter. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av boligområde i Stavanger
75 boliger fordelt på 33 leiligheter og 42 rekkehus.
Nybygg av leiligheter i Hillevåg, trinn 2
Gnr/bnr 21/376 m fl. 2 etasjers parkeringskjeller. Kontraktsum for totalentreprise: 171 mnok.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Jåttå, Stavanger, felt B4
Totalt skal det bygges 380 boliger på området. B4= 17 rekkehus og 67 leiligheter. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Hillevåg i Stavanger
Samarbeid mellom OBOS og K2 Bolig AS.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger, trinn 2
Totalt skal det bygges 170 boenheter i området.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger, trinn 1
Totalt skal det bygges 170 boenheter i området, 75 blir utført i trinn 1.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Jåttå, Stavanger, felt B2
Totalt skal det bygges omkring 380 boliger på området. B2= 27 rekkehus og 19 leiligheter. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Jåttå, Stavanger, felt B3
Totalt skal det bygges 380 boliger på området. B3= 25 rekkehus og 16 leiligheter. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av boligblokker på Øvre Tasta, trinn 3
Gjennomførelsetid: 15-18 måneder. BB4:1- 23 leiligheter BB4:2- 16 leiligheter
Nybygg av rekkehus i Jåttå, Stavanger, felt B10
Totalt skal det bygges 380 boliger på området. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Fortetting med boliger og næringsbygg i Østhusvik, Rennesøy
12,3 daa planområde. Fortetting med boliger og videreføring av næringsvirksomheten i tilknytning til feriesenteret.
Nybygg av leiligheter og næring på Vestre platå i Stavanger sentrum
Prosjektet omfatter 12 leiligheter, 2 mindre næringsarealer på bakkeplan og parkeringsanlegg med bilheis i underetasjen. Oppmåling - Pro Dok 3D AS.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Hundvåg
2-3 etasjer. 6 rekkehus og 4 leiligheter.
Nybygg av rekkehus og leiligheter på Hundvåg
2-3 etasjer. 3 rekkehus og 4 leiligheter.
Rehabilitering av mannskapsforlegning i Stavanger
Fellesutlysning for: Kongelig Norske Marine Harald Haarfagre (KNMHH) og på Haakonsvern Orlogstasjon (HOS).
Riving og sanering av bygninger i Stavanger kommune
Rivning og sanering av flere bygninger på Hinnavågen og Vaulen i Stavanger. Oppdraget er i forbindelse med klargjøring av bussveien: FV. 44 Bussveien Stasjonsveien Gauselvågen.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland. Total kostnad: 25 mnok.
Riving av enebolig og tomannsbolig samt uthus på Finnøy i Stavanger
Stavanger kommune ved kommunalstyret for miljø og utbygging, inviterer til konkurranse for totalentreprisekontrakt for riving /fjerning av enebolig på gnr./bnr. 126/31 og en tomannsbolig på gnr./bnr. 126/23, adresse hhv Rygjabøvegen 22 og Rygjabøvegen 20 på Finnøy. Uthus tilhørende Rygjabøvegen 22 skal også rives/fjernes. Som Opsjon ber Stavanger kommune om pris for riving/fjerning/ av brakkebygg med adresse Rygjabøvegen 24, gnr./bnr. 126/44.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: