Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle boligprosjekter i Stavanger

Nybygg av leilighetsbygg på Tjensvoll
Alstor-tomta. Totalt 85 leiligheter 3-7 etasjer blir utført i 2 byggetrinn. 45 leiligheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av leiligheter i Hillevåg, trinn 2
Gnr/bnr 21/376 m fl. 2 etasjers parkeringskjeller.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger, trinn 1
Totalt skal det bygges 170 boenheter i området, 75 blir utført i trinn 1.
Riving og nybygg av omsorgsbolig i Stavanger
30 boenheter fordelt på 7 boenheter i bofellesskap for personer med pyskiske lidelser og 23 ordinære boenheter for salg.
Nybygg av boligblokk på Øvre Tasta, trinn 1
Gjennomførelsetid: 15-18 måneder.
Nybygg av bofellesskap for personer med utviklingshemming i Stavanger
Det skal bygges 11 omsorgsleiligheter+en kommunal base for driftspersonell i ett omsorgsbygg.
Fortetting med boliger og næringsbygg i Østhusvik, Rennesøy
12,3 daa planområde. Fortetting med boliger og videreføring av næringsvirksomheten i tilknytning til feriesenteret.
Nybygg av eneboliger/rekkehus i Eiganes og Våland bydel, Stavanger
Bygging av inntil 13 nye boenheter. Gnr/bnr: 58/381, 58/798, 58/2237 og 58/2238.
Nybygg av boliger med p-kjeller og lekeplass i Stavanger
9 boenheter (6 tett tilliggende boliger + 3 hus i rekke i 2 etasjer med en inntrukket 3. etasje + parkeringskjeller). BRA: 1300-1400 m2.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Finnøy kommune, trinn 1
Totalt skal det bygges 19 boenheter i området. 5 boenheter blir utført i trinn 1. Byggeklare tomter.
Rammeavtale for konsulenttjenester innen bygg- og anlegg i hele Norge
Dynamisk innkjøpsordning for konsulenttjenester innen bygg- og anlegg, herunder prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand. Rammeavtale gjelder hele Norge.
Rehabilitering av tak, terrassedører og vinduer på boliger i Stavanger kommune
Stavanger Boligbygg KF/Stavanger Byggdrift KF skal gjennomføre rehabilitering av tak, terrassedører og vinduer i Lindeveien og Asalkroken.
Riving av omsorgsboliger i forbindelse med bygging av nytt sykehjem i Stavanger kommune
Riving av tre omsorgsboligbygg. Totalt areal er ca. 3000 m2 BTA, fordelt på to etasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: