Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle boligprosjekter i Sandnes

Nybygg av boligområde i Vedafjell, Sandnes
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området, 72 enheter er utført i tidligere byggetrinn.
Nybygg av boligområde i Sandnes
10 rekkehus og 204 leiligheter. 16-18 byggemåneder.
Nybygg av bloligblokker på Lura
Gnr/bnr: 69/357 mfl. 170-200 boliger, 4 etasjer, max 6 etasjer.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes
Gnr/bnr: 41/125, 4/119. Trinnvis utbygging.
Nybygg av boliger på Lura i Sandnes
Ca 30 boenheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av blokkbebyggelse i Sandnes
Mulighet for handel/tjenesteyting/ kontor i 1. etasje.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av leiligheter på Hommersåk/Hommersand i Sandnes
Totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Nybygg av rekkehus og leilighetsbygg i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av leiligheter i Sandnes kommune
Eiendommen skal bebygges med 3-4 leiligheter, fordelt på 2 horisontaldelte bygg. Eiendommens totale areal er på 1126 m2.
Ombygg til robustleiligheter i Sandnes
Ombygg til 4 leiligheter med 2 rom på omtrent 37 kvadratmeter hver som er robust utformet og skal brukes av vanskeligstilte.
Ombygg av brakkerigg til leiligheter i Sandnes kommune
Sandnes eiendom inviterer på vegne av Sandnes kommune til konkurranse om prosjektering, innvendig riving og ombygging av Sandnesveien 303 fra brakkerigg til 5 mindre leiligheter.
Rehabilitering av murfasade og skifertak på leilighets-/næringsbygg i Sandnes
Kontraktarbeidet omfatter renovering av murfasade og skifertak på Oalsgata 12 A-D.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: