Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle boligprosjekter i Sandnes

Nybygg av boligområde i Sandnes
10 rekkehus og 204 leiligheter.
Riving av butikker, nybygg av næringsbygg, boliger mm, Sandnes, trinn 1
BIM Koordinator: Skanska Norge AS, Oslo. Lås & Beslag: Låsesenteret. Kontaktperson: Tommy Laland.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
80-100 boenheter i NB 2. Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av næringsbygg og flerbolighus i Sandnes
60-70 leiligheter og 2 etasjer med ca. 3000 m2 næringsarealer.
Nybygg av boliger i Sandnes
Totalt 240 boenheter fordelt på 5 utbyggere.
Nybygg av leilighetsbygg, kontor og forretningsbygg i Sandnes
Prosjektet består av 3 bygg, bygg A med 22 leiligheter, bygg B med 32 leiligheter og bygg C med 18 leiligheter. Prosjektet er planlagt oppført i ett byggetrinn med tilsammen 72 leiligheter og 4 næringslokaler. Der er 1 næringslokale i bygg A, 2 næringslokaler i bygg B og 1 næringslokale i bygg C, alle på bakkeplan. Garasjeanlegg ligger i hvert bygg på bakkenivå under leilighetsetasjene og er automatisk parkeringsanlegg. Leilighetene får tilkomst til garasjeetasjen via trapp og heis i leilighetsbyggene, samt fra inngangspartier. For noen leiligheter går adkomsten fra trapperom via rom for sykkelparkering eller lignende.
Nybygg av rekkehus-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes, trinn 2
Totalt skal det bygges 100 boenheter på Sørbø Hove, delfelt HUP1, delfelt BB2-BB8. 48 leiligheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av rekkehus, flerbolighus og eneboliger i Sandnes
Totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Nybygg av leilighetsbygg i Ganddal Sandnes
Gjennomførelsetid: 18-20 måneder.
Nybygg av firemannsboliger i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
BK6= 6 rekkehus og BK7= 9 rekkehus.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av boligområde i Ganddal
Planen legger til rette for en utbygging av 15 boliger fordelt på 9 rekkehus og 6 leiligheter i lavblokk på to etasjer. BRA: 1300-1400 m2.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes, delfelt BK9
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av rekkehus i Hana bydel, Sandnes
Nr. 7-13, 4 boenheter. BRA: 450 m2 Nr. 15-25, 6 boenheter. BRA: 680
Nybygg av rekkehus, eneboliger og leiligheter på Hana, Sandnes
3,5 dekar. 4 rekkehus og 4 leiligheter.
Nybygg av rekkehus i Hana bydel, Sandnes
Leverandør av peis: Peisselskapet.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes, delfelt BK10
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av tomannsbolig og eneboliger i Kleivane
1 stk tomannsbolig og 2 stk eneboliger.
Ombygg til omsorgsboliger i Sandnes
Ombygg til 4 leiligheter med 2 rom på omtrent 37 kvadratmeter hver som er robust utformet og skal brukes av vanskeligstilte.
Etablering av vannbåret oppvarmingssystem i bo- og aktivitetssenter i Sandnes
Etablering av vannbårent oppvarmingssystem i en del av bygget for å ivareta varme fra solfangere og utnyttelse av energi fra Iglemyr energisentral bedre. Samkjøring av anleggene på Austrått boas og Høyland skole for optimalisering av energibruken fra energisentralen.
Oppgradering av dusjanlegg i bo- og aktivitetssenter i Sandnes
Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: