Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle boligprosjekter i Eigersund

Nybygg av boliger på Eigerøy i Eigersund kommune
Gnr/bnr: 8/313 og deler av 371.
Riving- og nybygg av boliger i Eigersund sentrum
2 to-mannboliger og 1 enebolig med felles parkeringskjeller. Riving av eksisterende enebolig og uthus/garasje og oppføring av tre nye bygninger med inntil fem boenheter.
Nybygg av eneboliger i kjede i Eigersund
Gnr/bnr: 60/134, 135 mfl.
Nybygg av boliger og garasjeanlegg i Eigersund
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å rive dagens bolighus med uthus og at det kan oppføres tre bolighus og garasjeanlegg.
Nybygg av dagsturhytta i Rogaland fylkeskommune
Oppgjøring av inntil 23 dagsturhytter i samtlige 23 kommuner i Rogaland. Total kostnad: 25 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: