Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle boligprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (3)
Bokn (0)
Eigersund (8)
Gjesdal (6)
Haugesund (10)
(10)
Karmøy (22)
Klepp (9)
Kvitsøy (0)
Lund (1)
Randaberg (6)
Sandnes (38)
Sauda (7)
Sokndal (2)
Sola (6)
Stavanger (39)
Strand (7)
Suldal (3)
Time (8)
Tysvær (6)
Utsira (0)
Nybygg av boliger og næring i Haugesund
800-900 boliger+ ca. 10.000 m2 næring.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger
Rekkehus og leilighetsbygg i 2-5 etasjer.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Stavanger
22.000-24.000 m2 Adresse: Tanke Svilands gate/Sverdrupsgate.
Nybygg av boligområde i Vedafjell, Sandnes
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området, 72 enheter er utført i tidligere byggetrinn.
Nybygg av leiligheter i Sandnes kommune
Gnr/bnr: 39/1034, 87, 1126, 1083 og 668.
Nybygg av boligområde i Sandnes
10 rekkehus og 204 leiligheter. 16-18 byggemåneder.
Etablering av boliger og næring i Hinna i Stavanger, trinn 1
Trinn 1: 230-250 boliger og 5000 kvm næringsareal. Sørøst for Skråtårnet. Totalt vil hele området ha 14.000 arbeidsplasser og over 2500 boliger.
Nybygg av bloligblokker på Lura
Gnr/bnr: 69/357 mfl. 170-200 boliger, 4 etasjer, max 6 etasjer.
Nybygg av flerbolighus og forettningsbygg i Hillevåg
Ca. 130 boenheter. Kommer bli delt i flere byggetrinn.
Nybygg av leilighetsbygg og næringsbygg i Time, trinn 1-5
4-5 byggetrinn, 20-30 leiligheter per trinn. Tomteeier: Trallfavegen 7 AS v/ Novation Eiendom Bil AS.
Nybygg av boliger i Sandnes kommune
5-6 boliger/dekar. Totalt 50 dekar. Kombinert bebyggelse med bolig/næring med mulighet for noen offentlige formål.
Nybygg av boliger i bydel Eiganes og Våland i Stavanger
Ca. 80-100 boliger. En god blanding av boliger, familier, seniorer, en andel rimelige boliger/såkalt økonomisk tilgjengelige boliger, et bofelleskap for utviklingshemmede m.m.
Nybygg av leiligheter og bilhandel/dagligvarebutikk i Bryne
Bilforhandler og dagligvarebutikk i 1 etasje.
Nybygg av boliger i Time
Minst 100 boliger.
Nybygg av boligområde i Stavanger
75 boliger fordelt på 33 leiligheter og 42 rekkehus.
Nybygg av leilighetsbygg i Tjøtta
1 bygg med 20 boenheter og 4 etasjer. 2 bygg med 15 leiligheter og 3 etasjer.
Nybygg av rekkehus-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boliger i bydel Hinna i Stavanger
Gamle jernbanestasjon på Hinna. 70 nye boenheter fordelt på 5 til 6 punkthus.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes
Gnr/bnr: 41/125, 4/119. Trinnvis utbygging.
Nybygg av leiligheter på Ganddal i Sandnes
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Nybygg av leiligheter og næring i Ålgård sentrum
Ladestasjoner i parkeringskjeller.
Nybygg av bo- og behandlingssenter i Karmøy kommune
32 sykehjemsplasser+8 omsorgsboliger.
Nybygg av boliger i Stavanger
Ca 30 daa. 5 boligblokker, 2 lavblokker og 46 rekkehus.
Nybygg av omsorgsboliger i Kopervik
60 heldøgnsomsorgsplasser.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Hillevåg i Stavanger
Samarbeid mellom OBOS og K2 Bolig AS.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger, trinn 2
Totalt skal det bygges 170 boenheter i området.
Nybygg av hytter og konferansesenter i Kvalavåg på Karmøy
34 Hytter/sommerhus. 120 mål stor halvøy.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal er det 150 tomter området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boliger ved Åslandsbekken på Kvernaland i Time
En 4-mannsbolig, 5 stk rekkehus og 5 stk eneboliger.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Varhaug
Totalt skal det bygges ca. 60 boenheter i området fordelt på eneboliger og flerbolighus.
Nybygg av boliger på Jåttå i Stavanger, trinn 1
51 boenheter i fire rekkehus og to boligblokker pluss felles parkeringskjeller.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes, trinn 2
Totalt skal det bygges 100 boenheter på Sørbø Hove, delfelt HUP1, delfelt BB2-BB8. 48 leiligheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Jåttå, Stavanger, felt B2
Totalt skal det bygges omkring 380 boliger på området. B2= 27 rekkehus og 19 leiligheter. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av leilighetsbygg i Aksdal, trinn 1
Totalt skal det bygges 252 boenheter i området fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av boliger på Kvassåsen i Bjerkreim
Dette er en del av boligområdet B19 i kommuneplanen.
Nybygg av boliger på Lura i Sandnes
Ca 30 boenheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av boligområde i Vormedal
Totalt 27 boliger fordelt på eneboliger og rekkehus. Forberedt for elbillading til alle boliger. Det skal etableres et pent parkareal sentralt i prosjektet med gateun rundt. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger i Karmøy
15 boliger i konsentrert småhusbebyggelse og 10 boliger i lavblokk.
Nybygg av rekkehus i Sola
GNR/BNR: 3/22, 355 mfl. Totalt skal det bygges 100 boenheter i området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av leilighetsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 200-216 leiligheter i området, 100 leiligheter blir utført i trinn 1-3.
Nybygg av rekkehus i Spannetoppen på Karmøy, trinn 2, del 3
Totalt skal det bygges ca. 42 boenheter i trinn 2.
Etablering av boligområde i Kodlidalen i Gjesdal kommune
Gjesdal kommune har solgt 3 tomter i delfelt B3 og 1 tomt i delfelt B4 til Nordbohus Sandnes.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Stavanger
860 m2 forretning (dagligvarubutikk) og 11-12 leiligheter.
Nybygg av nærings- og boligbygg i Åkrehamn
15-22 boenheter. Gnr/bnr: 15/1577, 15/433, 15/781, 15/1599, 15/844. Størrelse på planområde: 1372 m2.
Nybygg av hytter i Strand
22 tomter og 10 naust/båthus.
Nybygg av leilighetsbygg på Bryne
17-24 boenheter. Gnr/bnr: 3/66 mfl.
Nybygg av terrasseblokker på Litlaskar i Haugesund
Litlaskar 22-28. Gnr/bnr: 33/233 og 255 m.fl.
Nybygg av hytter på Holmane i Hå
Inklusive eller eksklusive infrastruktur. 5 eneboliger og 14 hytter.
Nybygg av leilighetsbygg i Aksdal, trinn 2
Totalt skal det bygges 252 boenheter i området fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av fritidsboliger i Nedstrand
Gnr: 144 bnr. 3 och bnr. 5.
Nybygg av utleiehytter, konferanse-/forsamlingshus, Vormedal
Oppføring av utleiehytter/boliger (15-20 stk) og konferanse-/forsamlingshus, småbåthavn, 2 eneboligtomter samt ombygg av låve til selskapslokale.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av leilighetsbygg i Ølen
Infrastruktur finns delvis.
Nybygg av boliger i Klepp kommune
Gnr/bnr: 1/80, 119, 180, 396, 424 og 2201.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: