Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle boligprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (1)
Eigersund (10)
Gjesdal (3)
Haugesund (12)
(13)
Karmøy (26)
Klepp (14)
Kvitsøy (0)
Lund (1)
Randaberg (2)
Sandnes (49)
Sauda (5)
Sokndal (1)
Sola (23)
Stavanger (35)
Strand (3)
Suldal (1)
Time (15)
Tysvær (7)
Utsira (0)
Nybygg av rekkehus og eneboliger på Sandesletta sør i Sola
300-400 boenheter. Gnr/bnr: 31/15, 32/268, 15/172, 15/363, 15/362, 32/506 samt deker av 32/263, 15/183 og 15/262.
Nybygg av boligområde i Sandnes
10 rekkehus og 204 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Haugesund
50 mål stort utbyggingsområde.
Nybygg av rekkehus og flerbolighus i Klepp Stasjon
Totalt skal det bygges 400 boenheter i området fordelt mellom Øster Hus Tomter AS og Block Watne.
Nybygg av leilighetsbygg og næringsbygg i Time, trinn 1-5
4-5 byggetrinn, 20-30 leiligheter per trinn. Tomteeier: Trallfavegen 7 AS v/ Novation Eiendom Bil AS.
Riving av butikker, nybygg av næringsbygg, boliger mm, Sandnes, trinn 1
BIM Koordinator: Skanska Norge AS, Oslo. Lås & Beslag: Låsesenteret. Kontaktperson: Tommy Laland.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
80-100 boenheter i NB 2. Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av næringsbygg og flerbolighus i Sandnes
60-70 leiligheter og 2 etasjer med ca. 3000 m2 næringsarealer.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av leilighetsbygg, kontor og forretningsbygg i Sandnes
Prosjektet består av 3 bygg, bygg A med 22 leiligheter, bygg B med 32 leiligheter og bygg C med 18 leiligheter. Prosjektet er planlagt oppført i ett byggetrinn med tilsammen 72 leiligheter og 4 næringslokaler. Der er 1 næringslokale i bygg A, 2 næringslokaler i bygg B og 1 næringslokale i bygg C, alle på bakkeplan. Garasjeanlegg ligger i hvert bygg på bakkenivå under leilighetsetasjene og er automatisk parkeringsanlegg. Leilighetene får tilkomst til garasjeetasjen via trapp og heis i leilighetsbyggene, samt fra inngangspartier. For noen leiligheter går adkomsten fra trapperom via rom for sykkelparkering eller lignende.
Nybygg av boliger i Sandnes
Totalt 240 boenheter fordelt på 5 utbyggere.
Nybygg av leilighetsbygg på Tjensvoll
Alstor-tomta. Totalt 85 leiligheter 3-7 etasjer blir utført i 2 byggetrinn. 45 leiligheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av rekkehus-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av leiligheter i Hillevåg, trinn 2
Gnr/bnr 21/376 m fl. 2 etasjers parkeringskjeller.
Nybygg av leilighetsbygg i Haugesund, trinn 4 mfl
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området.
Nybygg av leilighetsbygg i Haugesund, trinn 4 mfl
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området. Totalt 7 byggetrinn.
Nybygg av bo-og behandlingshjem i Karmøy
32 sykehjemsplasser+8 omsorgsboliger.
Riving og nybygg av omsorgsbolig i Stavanger
30 boenheter fordelt på 7 boenheter i bofellesskap for personer med pyskiske lidelser og 23 ordinære boenheter for salg.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger, trinn 1
Totalt skal det bygges 170 boenheter i området, 75 blir utført i trinn 1.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Håland
Totalt 55 enheter fordelt på leiligheter i blokk og rekkehus.
Nybygg av hytter i Sauda
Totalt kan det bygges 100-150 hytter i området fordelt på flere utbyggere.
Nybygg av leiligheter i Sola
BBB12: 30 leiligheter, BBB13 4 leiligheter, BBB14 6 leiligheter. Felles parkeringskjeller under BBB12.
Nybygg av leiligheter i Sirevåg
Totalt 42 leiligheter fordelt på 2 hus. 3-5 etasjer.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes, trinn 2
Totalt skal det bygges 100 boenheter på Sørbø Hove, delfelt HUP1, delfelt BB2-BB8. 48 leiligheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av boligblokk på Øvre Tasta, trinn 1
Gjennomførelsetid: 15-18 måneder.
Nybygg av rekkehus i Sola
Totalt skal det bygges 100 boenheter i området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av rekkehus i Spannetoppen på Karmøy, trinn 2, del 3
Totalt skal det bygges ca. 42 boenheter i trinn 2.
Nybygg av eneboliger og flerbolighus i Randaberg
7 eneboliger og 18 leiligheter fordelt på 2 hus.
Nybygg av rekkehus, flerbolighus og eneboliger i Sandnes
Totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Nybygg av leilighetsbygg i Ganddal Sandnes
Gjennomførelsetid: 18-20 måneder.
Nybygg av leilighetsbygg på Bryne
17-24 boenheter. Gnr/bnr: 3/66 mfl.
Nybygg av eneboliger i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, infra, etappe 3.
Nybygg av bofellesskap for personer med utviklingshemming i Stavanger
Det skal bygges 11 omsorgsleiligheter+en kommunal base for driftspersonell i ett omsorgsbygg.
Nybygg av utleiehytter, konferanse-/forsamlingshus, Vormedal
Oppføring av utleiehytter/boliger (15-20 stk) og konferanse-/forsamlingshus, småbåthavn, 2 eneboligtomter samt ombygg av låve til selskapslokale.
Nybygg av fritidsboliger og naust mm i Veavågen
29,2 daa. Gnr/bnr: 79/188 mfl.
Nybygg av rekkehus og enebolig i Kopervik, trinn 2
6 stk rekkehus og 1 enebolig. Gnr/bnr 58/64, 216, 218 m.fl.
Nybygg av firemannsboliger i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av flerbolighus i Kopervik
Lavblokkbebyggelse. Gnr/bnr 13/686 mfl
Nybygg av leilighetsbygg i Ølen
Infrastruktur finns delvis.
Fortetting med boliger og næringsbygg i Østhusvik, Rennesøy
12,3 daa planområde. Fortetting med boliger og videreføring av næringsvirksomheten i tilknytning til feriesenteret.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: