Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle boligprosjekter i Vestvågøy

Etablering av nytt boligfelt og barnehage i Leknes
Gnr/bnr: 40/ 43, 91, 108, 154, 164, 175, 176, 209, 239 mfl.
Utvikling av havnområde i Leknes
Gnr/bnr: 10/2, 32, 38, 65, 66, 92, 133, 156, 157, 228, 242, 252, 255, 285, 305, 306, 311, 325, 341.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og lavblokk i Vestvågøy
Videreføring av gang- og sykkelvei langs Storeidmyra.
Etablering av digitale trygghetsalarmer i hjem og bofellesskap i Vestvågøy kommune
Formålet med anskaffelsen er å erstatte dagens analoge trygghetsalarmer med digitale trygghetsalarmer, herunder å legge til rette for etablering av digitale trygghetspakker i hjem og bofellesskap. Oppdragsgiver ønsker tilbud på ca 350 digitale trygghetsalarmer med aktiv varslingsfunksjon og toveis tale. Med digitale trygghetsalarmer menes et lokalt oppsamlingspunkt (HUB) i bolig som er stasjonært og tar imot signal fra alarmsender som bruker har på seg (smykke rundt hals, armbånd eller utstyr med tilsvarende funksjon). Med aktiv varslingsfunksjon menes at brukeren aktivt må trykke på en knapp/utløserenhet på den digitale alarmen eller alarmsender slik at alarmen utløses.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: