Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle boligprosjekter i Røst

Rehabilitering av fyrmesterbolig på Landegode fyrstasjon i Røst kommune
Fyrmesterboligen skal renoveres. - Taket skal rengjøres og manglende fuger skal refuges. - Eternitt og underliggende opplektring og papp skal fjernes før det bygges opp ny lektring og ny bordkledning på hele bygget. - De eksisterende vinduene og dørene skal beholdes. Det skal oppkittes og oppmales på alle sider av vinduer og dører. - Byggets grunnmur skal rengjøres og oppmales. - Det skal monteres varmepumpe i bygget østgavl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: