Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle boligprosjekter i Hadsel

Nybygg av demensboliger i Hadsel, trinn 2
A - 1 huskropp, B - 1 huskropp, C - 2 huskroppar.
Nybygg av boliger og barnehage i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca. 25 daa.
Renovering av tak på Riarhaugen bosenter i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Renovering av balkong på bosenter i Hadsel
Renovering av balkong i betong. Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppgradering av kjøkken på bosenter i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Legionellasikring på bygg i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: