Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle boligprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (1)
Andøy (0)
Beiarn (0)
Bindal (1)
Bodø (25)
Brønnøy (1)
(2)
Dønna (0)
Evenes (2)
Fauske (5)
Flakstad (1)
Grane (0)
Hadsel (7)
Hamarøy (1)
Hemnes (0)
Herøy (0)
Leirfjord (1)
Lurøy (1)
Lødingen (1)
Meløy (2)
Moskenes (0)
Narvik (7)
Nesna (0)
Rana (10)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (2)
Sortland (6)
Steigen (1)
Sømna (0)
Sørfold (2)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (6)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (9)
Øksnes (3)
Nybygg av bydel i Bodø
Det skal utarbeides en helhetlig plan frem til ferdig reguleringsplan(er) for Rønvikjordene i Bodø. Planen skal vise hvordan det økonomiske potensialet og de store verdiene som er i området kan ivaretas og komme samfunnet mest mulig til nytte. I planen skal inngå boliger, næring, offentlige formål, park og landbruk som sentrale elementer. Eiendommen består av 600 daa, hvor 230 daa er dyrket mark og 275 daa er produktiv skog. Det er også en rekke bygninger på eiendommen. Grunnen eies av Nordland Fylkeskommune.
Etablering av ny bydel i Bodø
Ca. 50 dekar. Utviklingsområde Vest.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Bodø
Totalt 54 daa og ca 400 boliger. 40-50 boliger bygges i trinn 1.
Nybygg av landskapshotell, sjøhotell, sjøhus m.m i Ørsnes
Totalt 85 stk fritidsboliger på eiendommen.
Etablering av nytt boligfelt og barnehage i Leknes
Gnr/bnr: 40/ 43, 91, 108, 154, 164, 175, 176, 209, 239 mfl.
Utvikling av havnområde i Leknes
Gnr/bnr: 10/2, 32, 38, 65, 66, 92, 133, 156, 157, 228, 242, 252, 255, 285, 305, 306, 311, 325, 341.
Nybygg av demensboliger i Hadsel, trinn 2
A - 1 huskropp, B - 1 huskropp, C - 2 huskroppar.
Etablering av boliger og dagligvarebutikk i Bodø
Gnr/bnr: 31/370, 31/1654 og 31/1439. Dagligvarebutikk på bakkeplan på rundt 900 kvm i første etasje.
Nybygg av sykehjem og omsorgsenter i Nordre Meløy
54 beboerrom, dagsenter, fysio/ergo og storkjøkken. Området/tomten skal flomsikres.
Nybygg av leiligheter på Myre i Øksnes
12 mål. 2-3 års byggetid.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Lamarka
Totalt 38 daa. Ca. 80-90 boenheter. Deler av området vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Nybygg av rekkehus på Sortland, Øvre Myrland
Planområdet er på 22,7 dekar.
Nybygg av leiligheter og næring i Bodø sentrum
Gnr. 138, bnr. 2090/2161/2081/4183/2036/2183/2191. Adresser: Dronningens gate 12, 14 og 16, Sandgata 7 og Kongens gate 7 og 9. Størrelse: Ca. 1,9 daa.
Nybygg av boliger og aktivitetsarealer i Narvik
Alpinveien 1, 3, 5 og 10. Prosjektet legger til rette for vaktrom, areal for aktiviteter og dagligstue. Bygningsmassen vil ha varierte boligrom, boliger, boligfellesskap; samlet anslått 40-50 boligenheter.
Nybygg av flerbolighus i Bodø, trinn 1
Totalt fire blokker i 3- 4 etasjer. 87 leiligheter i 2 trinn med en totalkostnad på ca. 350-370 mill.kr. Gnr/bnr 31/312, 313, 315, 316, 317
Nybygg av eneboliger, rekkehus og lavblokk i Vestvågøy
Videreføring av gang- og sykkelvei langs Storeidmyra.
Nybygg av flerbolighus i Bodø, trinn 2
Totalt fire blokker i 3- 4 etasjer. 87 leiligheter i 2 trinn med en totalkostnad på ca. 350-370 mill.kr. Gnr/bnr 31/312, 313, 315, 316, 317.
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i Bodø
Storgata 39-45. 4-6 etasjer. Planområdet omfatter gnr/bnr: 138/2109, 138/2060, 138/4366
Nybygg av fritidsboliger i Bodø, trinn 3 m.fl.
Gnr/bnr 202/4, 8, 9 og deler av 202/4.
Nybygg av boliger og barnehage i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca. 25 daa.
Nybygg av boligfelt i Mo i Rana, trinn 3
Området bygges over flere byggetrinn.
Nybygg av boliger med teknisk infrastruktur mellom Furnes og Furnesstranda i Valnesfjord
66,7 daa. Gnr. 76, Bnr. 2, 25, 95, 139, 199, 266 og 379.
Utvidelse av omsorgsboliger og lokaler for hjemmetjenesten i Øksnes
8 nye omsorgsboliger, samt base for hjemmetjenesten.
Nybygg av omsorgsboliger i Fauske
Boliger med støtte fra hjemmetjenesten.
Nybygg av hytter i Narvik
Grunneier: Bjarne Fossheim og Benthe Fossheim Andersen.
Etablering av boliger og næring i Fauske
Gnr/bnr: 103/1348, 103/1281, 103/1228, 103/16 og 103/472.
Ombygg til leiligheter med hybler i Rognan
Ca 40-50 boliger ska klimatiseras. Varav 8 stycken er ferdig.
Ny-og påbygg av leiligheter i Narvik
Gnr/bnr: 40/138, 1, 135, 136 og 137. 19 stk leiligheter i Tore Hunds gate 45 og 47 i tillegg til ny 4. etasje i Tore Hunds gate 43 med 2 stk leiligheter.
Nybygg av rorbuenheter og kai m.m på Henningsvær i Vågan
Ca. 50 enheter. Gnr/bnr: 5/56, 198, 204, 256 og 260.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana
Gnr/bnr: 20/65, 641, 874.
Nybygg av leiligheter i rekke på Sortland
Gnr/bnr: 15/248, 2277 og 247.
Nybygg av fritidsboliger i Bodø, trinn 1
Gnr/bnr 202/7, 8, 9 og deler av 202/4.
Nybygg av fritidsboliger i Bodø, trinn 2
Gnr/bnr 202/4, 8, 9 og deler av 202/4.
Nybygg av rekkehus på Ura, Sandnessjøen
Kan bygges totalt 200 enheter på området.
Nybygg av eneboliger i Lamarka
Totalt 23 daa. Ca. 80-90 boenheter på området. Dette prosjekt vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Nybygg av boliger i Kabelvåg
Regulert for eneboliger, rekkehus og firemannsboliger. Gnr/bnr 16/78, 152 og deler av 16/2
Utvidelse av eldresenter i Leirfjord
Det skal bygges 12 omsorgsleiligheter fordelt på 2 etasjer. Grunnflate ca 430m2.
Nybygg av leiligheter i Narvik
12-14 byggemåneder.
Nybygg av hytter og eneboliger i Vågan
Byggeklare tomter. 10 hyttetomter og 4 eneboligtomter.
Riving-og nybygg av boliger for funksjonshemmede i Bodø
Fra investeringsbudsjett 2017-2018.
Tilbygg av omsorgsbolig i Konsvikosen
4 boenheter med fellesareal tilrettelagt for demente, sprinkling av hele omsorgs-senteret.
Nybygg av boliger i Narvik
Det planlegges oppført 3-4 boenheter som enmanns- eller flermannsbolig/rekke.
Nybygg av boliger i Lødingen
Grunneier: Elvin Skovro.
Nybygg av utleiehytter og lager m.m ved Kjellosen i Bindal
Gnr/Bnr: 3/27, 28, 36, 44, 49, 50 og deler av 3/26 og 3/45.
Nybygg av småhus for personer med sammensatte rus- og psykiatriske lidelser i Bodø
Frittliggende eneboliger på 35-45 kvm. Ca 2,5 milj per hus.
Nybygg av to- og firemannsboliger nord for Sortland sentrum
Teknobad leverer prefabrikkert baderomsmoduler. Ca 2-4 enheter i trinn 4.
Nybygg av boliger i Kabelvåg
1 tomt gjenstår. Totalt ca 22 tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere. Regulert for eneboliger, rekkehus og firemannsboliger. 10 stk eneboligtomter. Gnr/bnr 16/78, 152 og deler av 16/2
Rammeavtale for konsulenttjenester innen bygg- og anlegg i hele Norge
Dynamisk innkjøpsordning for konsulenttjenester innen bygg- og anlegg, herunder prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand. Rammeavtale gjelder hele Norge.
Innvendig rehabilitering og ombygging på bo- og omsorgssenter i Bodø
Oppgradering av 1. 2. og 3. etasje i Kongens gate 16 – i Bodø sentrum. Hovedaktiviteten gjelder ombygginger i 1. etasje. Det planlegges også oppgraderinger i 2. og 3. etasje, etter branntilløp.
Etablering av flyttbar bolig i Vefsn kommune
Vefsn kommune har behov for en liten bolig (BRA ca 40m2) egnet for utagerende person. Boligen må være flyttbar, da den skal kunne flyttes til annen lokasjon.
Etablering av digitale trygghetsalarmer i hjem og bofellesskap i Vestvågøy kommune
Formålet med anskaffelsen er å erstatte dagens analoge trygghetsalarmer med digitale trygghetsalarmer, herunder å legge til rette for etablering av digitale trygghetspakker i hjem og bofellesskap. Oppdragsgiver ønsker tilbud på ca 350 digitale trygghetsalarmer med aktiv varslingsfunksjon og toveis tale. Med digitale trygghetsalarmer menes et lokalt oppsamlingspunkt (HUB) i bolig som er stasjonært og tar imot signal fra alarmsender som bruker har på seg (smykke rundt hals, armbånd eller utstyr med tilsvarende funksjon). Med aktiv varslingsfunksjon menes at brukeren aktivt må trykke på en knapp/utløserenhet på den digitale alarmen eller alarmsender slik at alarmen utløses.
Oppgradering av utleiebolig i Bø kommune
Tilleggsisolering av yttervegger med tilhørende vinduer og ytterdører. Utskifting av vindsperre, lekter og taktekke samt utskifting av 2 luftebalkonger.
Renovering av balkong på bosenter i Hadsel
Renovering av balkong i betong. Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: