Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle boligprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (2)
Andøy (0)
Beiarn (0)
Bindal (1)
Bodø (17)
Brønnøy (1)
(1)
Dønna (0)
Evenes (5)
Fauske (5)
Flakstad (0)
Grane (0)
Hadsel (2)
Hamarøy (1)
Hemnes (0)
Herøy (1)
Leirfjord (2)
Lurøy (2)
Lødingen (1)
Meløy (1)
Moskenes (0)
Narvik (4)
Nesna (0)
Rana (13)
Rødøy (1)
Røst (0)
Saltdal (2)
Sortland (2)
Steigen (0)
Sømna (0)
Sørfold (1)
Træna (2)
Værøy (0)
Vefsn (3)
Vega (2)
Vevelstad (0)
Vågan (8)
Øksnes (3)
Nybygg av landskapshotell, sjøhotell, sjøhus m.m i Ørsnes
Totalt 85 stk fritidsboliger på eiendommen.
Nybygg av demensboliger i Hadsel, trinn 2
A - 1 huskropp, B - 1 huskropp, C - 2 huskroppar.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Lamarka
Totalt 38 daa. Ca. 80-90 boenheter. Deler av området vurderes solgt, omfang er ikke fastsatt.
Nybygg av leiligheter og eneboliger på Kroken i Alstahaug
2-og 4-mannsboliger og eneboliger. Gnr/bnr: 38/793, 38/795, 38/796, 38/886 mfl.
Nybygg av leiligheter og næring i Bodø sentrum
Gnr. 138, bnr. 2090/2161/2081/4183/2036/2183/2191. Adresser: Dronningens gate 12, 14 og 16, Sandgata 7 og Kongens gate 7 og 9. Størrelse: Ca. 1,9 daa.
Nybygg av flerbolighus i Bodø, trinn 1
Totalt fire blokker i 3- 4 etasjer. 87 leiligheter i 2 trinn med en totalkostnad på ca. 350-370 mill.kr. Gnr/bnr 31/312, 313, 315, 316, 317
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i Bodø
Storgata 39-45. 4-6 etasjer. Planområdet omfatter gnr/bnr: 138/2109, 138/2060, 138/4366
Nybygg av boliger i Vestvågøy
Gnr/bnr: 39/2, 21.
Nybygg av boliger med teknisk infrastruktur mellom Furnes og Furnesstranda i Valnesfjord
66,7 daa. Gnr. 76, Bnr. 2, 25, 95, 139, 199, 266 og 379.
Utvidelse av omsorgsboliger og lokaler for hjemmetjenesten i Øksnes
8 nye omsorgsboliger, samt base for hjemmetjenesten.
Nybygg av fritidsboliger i Bodø
Godkjent detaljreguleringen. Naturtomter på ett mål per tomt.
Nybygg av boliger, kontor og forretning i kvartal 27, Svolvær
Blandet bebyggelse med kombinert bolig-, kontor- og forretningsformål (BFK) i hele kvartalet. Høydene foreslås satt til 3 etasjer med en tilbaketrukket fjerde etasje mot Vestfjordgata, og 3 etasjer med en tilbaketrukket fjerde mot Storgata.
Etablering av boliger og næring i Fauske
Gnr/bnr: 103/1348, 103/1281, 103/1228, 103/16 og 103/472.
Nybygg av leiligheter for eldre i Tverlandet
2-4 etasjer. 23 parkeringsplasser. Gnr.70/Bnr. 763 og Gnr.70/Bnr. 587
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Bodø, trinn 3
Boligområde, bygges ut trinnvis.
Utvidelse av fritids- og turistformål på Ringstad i Bø
Gnr/bnr: 9/4, 9/65, 9/17, 9/18 mfl. Planlegges å bygge 2 sjøhus med panoramautsikt mot sjø og skjærgård. Husene med til sammen 48 sengeplasser vil bygges med «hotell-standard».
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana
Gnr/bnr: 20/65, 641, 874.
Nybygg av leiligheter og butikk i Sortland
Butikk/næring på 190 m2.
Utvidelse av eldresenter i Leirfjord
Det skal bygges 12 omsorgsleiligheter fordelt på 2 etasjer. Grunnflate ca 430m2.
Utvikling av turistformål i Vågan
Planlagt for fritids/turistformål, camping/bobiler, to småbåtshavner med flytebrygger og åpning av kanal ved Nestjønna. Ca 30-40 mål.
Nybygg av boliger på Hunstad i Bodø
Totalt 100-140 enheter fordelt mellom 6 eier på området.
Etablering av boliger utenfor basen i Evenes
Forsvarsbygg skal etablere en porteføljer av boliger med korttidsleie og langtidsleie for ansatte ved Evenes flystasjon.
Nybygg av boliger i kjede alternativt rekkehus i Narvik
Gnr/bnr: 46/251, 300, 531, 470 og 10.
Nybygg av boliger i Bodø
Gnr/bnr 138/1880, 138/4599, 138/767, 138/2551, 138/4610, 138/2899 og 138/3683
Nybygg av leiligheter i Narvik
12-14 byggemåneder.
Nybygg av leiligheter i Rana
7-10 boenheter. 3-4 etasjer.
Nybygg av hyttefelt i Fauske
Selges til både utbyggere og selvbyggere.
Nybygg av boligfelt i Mo i Rana, trinn 2
70-83 m2 per leilighet. Området bygges over flere byggetrinn.
Nybygg av to firemannsboliger på Revelneset i Rana
Gnr/bnr: 21/33, 21/33, 21/147, deler av 21/1 og 21/4.
Nybygg av leiligheter i Rana
Gnr/bnr: 20/65, 248. 2-3 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Evenes
En firemannsbolig og tre seksmannsboliger.
Nybygg av fritidsboliger i Vega kommune
Privat grunneier, Frederic Robert Beaujean. Planlagt bebyggelse er 3-4 fritidsboliger inkludert infrastruktur og landskapstilpasning. Etterhvert planlegges 2-3 fritidsboliger utskilt og solgt med egne tomter. Ca. 9 mål.
Nybygg av småbåtshavn med molo samt nybygg av boliger og utleiehytter på Sandvika i Gildeskål
Gnr/bnr: 79/15, 2, 14, 23. Ca 109,6 daa. Planområdet ligger i Sandvika som ligger langs Sandvikveien (Fylkesvei 478) på Sandhornøy i Gildeskål kommune. 1-2 etasjer. Grunneiere: Einar Andre Thommesen, Trygve Tollefsen Oddgun og Laila Nicolaisen, Ingvald og Per Erik Hanssen, Tor Erik og Trond,og Karina Olsen, John Henrik Kaspersen. Hjalmar Andersen.
Nybygg av omsorgsboliger på Storforshei
4 omsorgsboliger med tilhørende carportanlegg og sansehage.
Etablering av leiligheter i Rana kommune
Dagens kontorlokaler i 1. et. skal bestå, mens det i 2. 3. og 4. et. legges til rette for åtte leiligheter.
Ombygg av leiligheter i Rana
GNR. 20 bnr. 437, 503, 502, 501, 500, 499, 498, 504 og 480.
Rehabilitering av brannskadet utleiebolig i Brønnøy kommune
Brønnøy kommune innbyr til åpen nasjonal tilbudskonkurranse for gjenoppbygging innvendig av Strandveien 22 etter brann.
Nybygg av småhus for personer med sammensatte rus- og psykiatriske lidelser i Bodø
Frittliggende eneboliger på 35-45 kvm. Ca 2,5 milj per hus.
Nybygg av boliger ved Sandmelan på Aldersundet i Lurøy kommune
Oppføring av 4 boenheter ved Sandmelan i Aldersundet. Prosjektet består av 3 små boenheter og en større boenhet. Hver boenhet kan være frittstående bygg, men tilbyder kan også tilby 4 leiligheter i rekke, to tomannsboliger på ett plan, eller horisontaldelt 4-mannsbolig.
Nybygg av eneboliger i Herøy kommune
Bygging av tre eneboliger. Byggeplassens adresse er Landarvikveien 31 - 37, gnr 5 bnr 273 i Herøy kommune, Nordland.
Nybygg av småhus i Ørnes, Meløy kommune
Det planlegges 2 boenheter med eget bad, soverom og stue med kjøkken. Hver boenhet har en utvendig bod via takoverbygd inngangsparti. Teknisk rom for varmtvannstank, ventilasjon etc. er også tilgjengelig med dør utenfra (tilgang er tenkt kun for teknisk personell). Hele bygningen er konstruert for hardbruk.
Etablering av sprinkler på omsorgsboliger i Øksnes kommune
Arbeidet omfatter levering, montasje, idriftsettelse og dokumentasjon av komplett sprinkleranlegg. Utendørs og innendørs tilpasninger, (VA, bygningsmessige hjelpearbeider, elektro og utomhusarbeider).
Nybygg av utleieboliger i Gjerøy og Nordnesøy i Rødøy kommune
Prosjektering og bygging av 4 stk. nye utleieboliger i Rødøy kommune. Boligene bygges som vertikaldelte tomannsboliger. 1 stk. tomannsbolig på 8195 Gjerøy, og 1 stk. tomannsbolig på 8198 Nordnesøy.
Nybygg av hytter på Husøy i Træna kommune
Bygging av fem frittstående boliger i massivtre komplett. Kontrakten skal deles, der Træna kommune skal bygge en medium og small hytte og privat utbygger skal bygge en large og to small hytter.
Nybygg av boliger i Kabelvåg
1 tomt gjenstår. Totalt ca 22 tomter. Selges til utbyggere og selvbyggere. Regulert for eneboliger, rekkehus og firemannsboliger. 10 stk eneboligtomter. Gnr/bnr 16/78, 152 og deler av 16/2
Rehabilitering av tak på omsorgsboliger i Myre, del 2
Av byggets totale takareal på ca 2200 m2 er det blitt skiftet ca. 1200 m2 i 2020.
Nybygg av hardbruksbolig i Mosjøen
Boligen må være flyttbar og kunne flyttes til annen lokasjon ved eventuelt behov. Grunnarbeider og tilretteleggelse av utemoråde besørges av byggherren.
Rehabilitering av fyrmesterbolig på Landegode fyrstasjon i Bodø kommune
Fyrmesterboligen skal renoveres. - Taket skal rengjøres og manglende fuger skal refuges. - Eternitt og underliggende opplektring og papp skal fjernes før det bygges opp ny lektring og ny bordkledning på hele bygget. - De eksisterende vinduene og dørene skal beholdes. Det skal oppkittes og oppmales på alle sider av vinduer og dører. - Byggets grunnmur skal rengjøres og oppmales. - Det skal monteres varmepumpe i bygget østgavl.
Nybygg av hytter på Husøy i Træna kommune
Bygging av frittstående boliger i massivtre komplett. Kontrakten skal deles, der Træna kommune skal bygge en medium og en small hytte og privat utbygger skal bygge en large og to small hytter.
Enøktiltak på bosenteri Hadsel
Fasade, etterisolering, nye vinduer og nytt tak.
Utskiftning av tak på leilighets-og kontorbygg i Vågan kommune
Saltak på ca. 600 m2. Taket er i dag oppbygd med takstein, luftelekter og Brettex, og har lekkasjer flere steder. Nytt tak av type Derbigum eller tilsvarende.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: