Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle boligprosjekter i Kristiansund

Nybygg av boliger i Kristiansund
Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4.
Nybygg av omsorgsboliger i Kristiansund
Tre/massivtre, passivhus-standard og fjernvarme fra fjellbrønn-park. 2-3 etasjer, 16- 22 leiligheter. Ulike alternativ vurderes.
Nybygg av atriumhus og eneboliger i kjede i Kristiansund
Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
1,5 daa. P-kjeller 8-9 plasser.
Ombygg til leiligheter på Kirkelandet i Kristiansund
Gnr/Bnr: 4/8, 529, 528, 536 og 157. Gnr/Bnr: 5/720.
Kabling og montering av trådløse tilgangspunkter ved kommunale bygg i Kristiansund
Flere trådløse tilgangspunkter. Ny kabling til datapunkter. Flere etasjefordelere. Fellesutlysning for: Caroline Kino, Frei ungdomsskole, Dalabrekka barneskole, Allanengen barneskole, Atlanten ungdomsskole, Rensvik barneskole, Goma barneskole, Innlandet barneskole, Kristiansund bibliotek, Altanterhavsbadet, Festiviteten, Frei sykehjem, Grunden omsorgsboliger, J.p. Clausens gate 5-7, Bergan omsorgsboliger, Kaibakken 2 (rådhuset), Bekkefaret 12 A og B, Rensviktunet 15, Roligheten 1 og Sildstimen 1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: