Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle boligprosjekter i Aure

Nybygg av boliger i Aure
Gnbnr 209/1, 2. Planområdet er ca 25 daa, og ligger ved Kråksundet på øya Golma i Aure.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: