Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle boligprosjekter i Ålesund

Nybygg av boliger, næring og bydelspark på Skutvika på Aspøya, Ålesund
136 daa. Ca 500 stk boliger. Gnr/Bnr: 200/286, 283, 469 m.fl.
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Planlegger bla. ca 100 boliger i blokker.
Nybygg av flerbolighus i Ålesund
Godkjent detaljregulering. Parkeringskjeller.
Nybygg av blokkbebyggelse på Åsegardane i Ålesund
Gnr/bnr: 50/1502, 1558, 1559 og 1684 mfl. Ca. 11 daa.
Ombygg til flerbolighus og ev nybygg av leiligheter i Skodje
40-60 leiligheter. 1 blokk og 2 rekkehus.
Nybygg av eneboliger i Eidsvik
18 eneboliger som selges til selvbyggere. Total tomtareal 30000 kvm.
Tilbygg av boenheter ved helikopterbasen ved sykehus i Ålesund
Tilbygg av basen skal inneholde ny soveromsfløy, kontor, garderober, treningsrom og garasje til legebil, samt et mindre tilbygg på vestsida av hangar, for flyteknisk personell og lagerfunksjon. Takterrasse.
Nybygg av boligområde i Ellingsøy
Totalt ca. 55 enheter fordelt på 5-6 trinn. Tomannsboliger, eneboliger og ev leiligheter.
Nybygg av omsorgsboliger på Kverve i Ålesund
Bygging av to små frittstående bygninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: