Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle boligprosjekter i Ørsta

Nybygg av boliger på Sætre i Ørsta
Målsetjing med planen er å leggje til rette for: Tilkomstveg, konsentrert småhusbusetnad og/eller frittliggande einebustadar med stor tomt, leikeareal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: