Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle boligprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (0)
Aure (1)
Averøy (6)
Fjord (1)
Giske (3)
Gjemnes (0)
Hareid (2)
Herøy (2)
Molde (12)
Rauma (0)
Sande (1)
Smøla (2)
Stranda (1)
Sula (5)
Sunndal (0)
Surnadal (2)
Sykkylven (0)
Tingvoll (1)
Ulstein (3)
Vanylven (0)
Vestnes (1)
Volda (1)
Ålesund (28)
Ørsta (4)
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Kostnad foreløpig ukjent. ukjent. 600-800 boliger og ca. 45000m2 blandet bebyggelse. Kan eventuelt bli en fase 2.
Nybygg av boliger på Nedregaard ved Moa i Ålesund
Arealet omfatter en andel av gbnr. 25/359, og gbnr. 25/377, 25/378, 25/378, 25/165, 25/169, 25/170. Størrelsen på planområdet er ca 17,5 daa. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av boliger og omsorgsboliger med tilhørende anlegg. Planen blir utarbeidet som detaljregulering etter Plan og bygningsloven §12-3. Reguleringsforslaget skal legge til rette for utbygging av boliger i blokk-bebyggelse, med innslag av arealer til ulike servicetjenester i tilknytning til boliger, tilkomstveger, grønt-drag og lekeområder mv. Bebyggelsen skal avtrappes i høyde mot eneboliger i vest og mot tunet på Nedregaard i sørøst. Foreløpig estimat på antall boliger er ca. 150, men antall vil blant annet avhenge av leilighetsstørrelser.
Nybygg av bokollektiv i Ålesund
Rivning av tidligere Ålesundsjukeheim.
Opparbeidelse av bydelssenter mm på Kverve, Ålesund
Planområdet ligger på Kverve på Ellingsøy i Ålesund kommune. Arealet omfatter gårds‐ og bruksnummer 147/383, 147/154, 147/191, 147/17, 147/160, 147/14, 147/382 og 147/134. Planområdet er om lag 35,7 dekar stort. Planen er utarbeidet av Plot Arkitekter AS på oppdrag fra Coop Nordvest SA. Kverve Næring AS v/Coop Nordvest SA eier størstedelen av planområdet. NG Eiendom Møre As eier mesteparten av tomta eksisterende Kiwi‐butikk står på, mens flere privatpersoner eier hver sine boligseksjoner på denne tomta. 107 enheter.
Nybygg av flerbolighus i Ålesund
Godkjent detaljregulering. Parkeringskjeller.
Nybygg av boliger i Averøy
Ca. 200 boenheter. 100 mål
Nybygg av boliger i Molde
Ca. 150 boenheter.
Nybygg av boligområde i Stranda
80-100 eneboligtomter.
Nybygg av boliger, kontor og forretning på Valderøya i Giske
Kontor og forretning i 1 etasje. Gnr/bnr: 185/170, 265, 266, 304, 312, 336.
Nybygg av flerbolighus/omsorgsboliger på Dyrnes i Smøla
Planlagt kombinert bygging med leiligheter og omsorgsboliger.
Nybygg av boliger i Hatlane
60-70 leiligheter.
Nybygg av boligområde i Elnesvågen
Hele eller deler av gbnr. 45/5, 46/263, 46/15, 46/47 og 46/33.
Nybygg av boliger i Kårvåg
5 prosjektområder for småhus/rekkehus opp mot 100 enheter.
Nybygg av boliger i Kristiansund
Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Nybygg av boliger i Molde
Gnr/bnr 115/16, 115/62
Nybygg av boliger i Molde
Del av gnr 227 bnr 2 og del av gnr 227 bnr 154. Planforslaget legger opp til utbygging av 4- mannsboliger, 2- mannsboliger og eneboliger. Intill 38 nye boenheter. Ca 40 daa.
Nybygg av boliger i Surnadal
40-50 tomter. Selges til selvbyggere.
Nybygg av barneboliger på Flisnes i Ålesund
12-15 boliger. Brisingstubben, Flisnes nord, BKS1. gnr. 13 bnr. 58 m.fl.
Nybygg av leiligheter i Herøy, del 1
Del 1 = 1-2 bygningskropper med 20-30 boenheter. 300-400 leiligheter totalt. 12 mål.
Nybygg av boliger i Ørsta
To lavblokk med 10 leiligheter i hver og en tomannsbolig.
Nybygg av hytter på Hellandshamna ved Brattvåg
14+10 hytter, bygges løpende etter salg. BRA 141 m2/hytte.
Nybygg av eneboliger og leiligheter på Elnesvågen i Fræna,et 1
Bygging av 5 stk eneboliger og 20 stk leiligheter. Totalt ca. 60 boenheter på Korsmyra boligfelt.
Nybygg av hyttefelt på Almestranda i Hareid
Planområdet på om lag 25,5 daa, omfattar heilt eller delvis m.a følgjande eigedomar: 66/25, 66/39, 66/17, 66/32, 66/49, 66/18, 66/24, 66/17, 66/15, 66/17, 66/28, 66/42, 66/41, 66/50, 66/55, 67/2, 66/46 og 66/29.
Ombygg til flerbolighus og ev nybygg av leiligheter i Skodje
40-60 leiligheter. 1 blokk og 2 rekkehus.
Om- og nybygg av leiligheter i Ørsta
Ombygging av eksisterende fabrikkbygning til leiligeter, og nybygg av leilighetsbygg. Skal være ferdigstillt i løpet av to år.
Nybygg av leiligheter i i Molde kommune
Eiendommer som inngår i planområdet: - Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27, Gnr./Bnr. 24/500 - Bjørnstjerne Bjørnsons veg 29, Gnr./Bnr. 24/503 - Røysan 16, Gnr./Bnr. 24/607 - Del av Bjørnstjerne Bjørnsons veg, Gnr./Bnr. 24/499, 504, 502 og 677
Nybygg av boliger i Ålesund
Gnr/bnr 6/130, 6/12 mfl.
Nybygg av leiligheter i Kristiansund
Ordning i bygging: 6-5-2-1-3-4.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Molde, trinn 2
Totalt 20 leiligheter. Nibesystem for oppvarming. Ikke behov for tømrer. Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av firemannsboliger i Eidsvik
3 tomter, firemannsboliger.
Nybygg av omsorgsboliger i Kristiansund
Tre/massivtre, passivhus-standard og fjernvarme fra fjellbrønn-park. 2-3 etasjer, 16- 22 leiligheter. Ulike alternativ vurderes.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Larsnes
Gnr/Bnr: 28/1, 2, 14, 15, 17, 30/2 m.fl.
Nybygg av to- og firmannsboliger i Vatne
Forlengelse av Vatnehagen. 2 stk 4-mannsboliger og 3 stk 2-mannsboliger.
Nybygg av fritidshus i Gjemnes
Godkjent reguleringsplan.
Nybygg av omsorgsboliger for funksjonshemmede på Hopen i Smøla
Boligene er beregnet for en brukergruppe med yngre brukere med ulike funksjonshemninger. Bygget skal inneholde 8 omsorgsboliger, fellesarealer med kjøkken og stue samt fasiliteter for heldøgns bemanning i bygget.
Nybygg av fire- og tomannsboliger i Ålesund
2 firemannsboliger, 1 tomannsbolig. Planområdet består av eigedomane gnr./bnr. 39/5, 17, 46, 158, 168, 272, 383 og 381 og er på om lag 5,4 daa.
Tilbygg av boenheter ved helikopterbasen ved sykehus i Ålesund
Tilbygg av basen skal inneholde ny soveromsfløy, kontor, garderober, treningsrom og garasje til legebil, samt et mindre tilbygg på vestsida av hangar, for flyteknisk personell og lagerfunksjon. Takterrasse.
Nybygg av boliger i Farstad
Tiltaket inneber 9 nye tomter for einebustader/tomannsbustader som vil gi 9-18 bueiningar.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Molde, trinn 1
Totalt 20 leiligheter. Nibesystem for oppvarming. Ikke behov for tømrer. Infrastruktur er ferdig.
Utvidelse av boligområde i Ulsteinvik
8,5 daa. Maks fem nye tomter.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
1,5 daa. P-kjeller 8-9 plasser.
Etablering av boliger med garasje på Jendem i Hustadvika kommune
34/4, 34/28 mfl. Totalt ca. 86 daa på Jendemshagen II.
Nybygg av rorbuer i Ulstein
Ca 7,1 dekar. Gnr/bnr 25/33 mfl.
Nybygg av omsorgsboliger i Averøy
Mulighet for 5-6 nye boenheter sentralt i Bruhagen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: