Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Nannestad

Utbygging av bredbånd i Viken
Felles utlysning og mulighet for å gi tilbud på deler av entreprisen. Hurdal, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad og Nes kommune.
Steinleveranse til sikringstiltak mot kvikkleireskred i Leirelva, Nannestad kommune
Levering av steinmaterialer til til erosjonssikring i ravinesystemet ved Markusmoen i Hemnes kommune i Nordland.
Etablering av gatebelysning i Nannestad
Låkedalsvegen, ikke hele strekningen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: