Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Eidsvoll

Drift-og vedlikehold på fylkesveger og fylkes-g/s-veger i Romerike øst 2021-2027
Felles utlysning for Aurskog/Høland, Lillestrøm, Ullensaker, Nes, Eidsvoll og Indre Østfold kommuner.
Utskifting av VA-ledninger i Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune skal erstatte eksisterende hovedledning for spillvann med ny hovedledning og tilhørende kummer mellom Statsrådvegen 70A og Tærudvegen 136 på Eidsvoll Verk, en strekning på ca. 900 meter. I tillegg skal ca.450m eksisterende vannledninger med kummer som berøres også fornyes, i felles VA-grøft.
Utbygging av bredbåndsnett i Viken fylkeskommune
Fellesutlysning for: Aremark, Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Gol, Halden, Hemsedal, Hol, Hurdal, Indre Østfold, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lunner, Marker, Modum, Nannestad, Nes, Nesbyen, Nesodden, Nore og Uvdal, Rakkestad, Rollag, Sarpsborg, Sigdal, Skiptvet, Ullensaker, Våler og Ål kommuner. Total kostnad: NOK 76 731 633.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: