Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Aurskog-Høland

Fv 169 Momoen-Løken i Aurskog-Høland, ny gang og sykkelveg
2,8 km fortau og GSV. Parsell 1: ca. 420 m fortau Momoen-Løken. Parsell 2: ca. 2,4 km GSV fra Momoen til Elverhøy inkl. utskifting av vann- og avløpsanlegg for kommunen og 30 m lang GSV-bru av stål ved Longselva.
Drift-og vedlikehold på fylkesveger og fylkes-g/s-veger i Romerike øst 2021-2027
Felles utlysning for Aurskog/Høland, Lillestrøm, Ullensaker, Nes, Eidsvoll og Indre Østfold kommuner.
Drifts- og vedlikehold på fylkesveger i Østfold Øst 2021-2026
Felles kontrakt for Halden, Aremark, Marker, Rakkestad og Aurskog - Høland kommuner. Opsjon på å forlenge kontrakten med 12 mnd. fra 2026-09-01 til 2027-08-31.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: