Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Kviteseid

Etablering av portal langs Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesundtunnelen påhugg vest
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Etablering av portal langs Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesundtunnelen påhugg øst
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Forsterkning av bru langs Fv. 3400 i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Forsterkning av fire bruer, samt overflatebehandling av stål på alle fire bruer. Det skal utføres betongreparasjoner på alle fire bruer. På Ljostad bru skal det i tillegg settes opp nytt rekkverk og nye kantdragere. Anleggsområdets beliggenhet: Fossing; bru nr 08-0521 på FV3362 S1D1 m8191. Fosstveit; bru nr 08-0533 på FV3374 S3D1 m555. Ljostad; bru nr 08-0308 på FV3408 S1D1 m7288. Nørsterud; bru nr 08-0449 på FV3400 S2D1 m5152.
Opprusting av kommunale veier i Kviteseid kommune
Grøfting, utskifting av stikkrenner, oppgrusing, asfaltering, masseutskifting og omlegging av overvann.
Utbygging av bredbånd i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Aktører som allerede har – eller har planer om utbygging av - slikt bredbåndsnett i hele eller deler av områdene angitt ovenfor, bes derfor melde fra om dette så raskt som mulig, og innen 07.09.2020, kl. 12:00, til: torgeir.selle@vtfk.no.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: