Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Tromsø

Ny vei og bru på E8 Sørbotn-Laukslett (Ramfjorden)
Omlegging av E8 utenom bebyggelsen ved bygging av vel 9,7 km ny vei inkl ny bru (870) over Ramfjorden.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Tromsø, trinn 2 mfl
Ca. 400 daa. Gnr/bnr 14/1, 10 og deler av 14/47.
Etablering av infrastruktur for alpinområde i Tromsø
Hører med prosjektene; Arctic Center fase 1, 2 og 3. Infrastrukturen vil bli bygd ut gradevis over flere år.
Nybygg av bru samt bygging og fjerning av omkjøringsvei på Fylkesveg 7768 Tromsø
Bygging av ny plasstøpt platebru med 6,4 meter spenn. Ca. 150 meter omkjøringsvei. Trafikkavvikling, inkludert sikring av arbeidsstedet.
Nybygg logistikkhavn på Breivika i Tromsø
Posten og Bring samlokaliserer all logistikk.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 3
Totalkostnad er ca. 150 mill. kr for hele utbyggingen, som kommer å gå over en 5 års periode. Del 1-5.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 4
Totalkostnad er ca. 150 mill. kr for hele utbyggingen, som kommer å gå over en 5 års periode. Del 1-5.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 5
Totalkostnad er ca. 150 mill. kr for hele utbyggingen, som kommer å gå over en 5 års periode. Del 1-5.
Etablering av vannledning til nytt boligfelt m.m på Norheim i Tromsø
Det skal legges en Ø315 vannledning på strekningen fra rett nedenfor Barduvegen helt ned til nytt boligfelt på Norheim. Dette er et tiltak for å oppnå tosidig forsyning til nytt boligfelt, og med denne utvidelsen følger også noen tiltak tilknyttet Hansmarkvegen, Nordpolvegen, forsyning til Vangberg gravlund og Elverhøy kirke. Troms Kraft har med grøft og 2x160 trekkerør i store deler av traseen. Dette medfører samarbeid og koordinering med dem. Hele hovedtraseen er på ca. 810 meter, i tillegg til stikktraseer inn mot Hansmarkvegen og Nordpolvegen. Det skal anlegges ny reduksjonskum i Hansmarkvegen som skal redusere vanntrykket inn i Hansmarkvegen og ned til Nordpolvegen i en Ø160 vannledning. Denne reduksjonskummen med tilhørende armatur og deler tiltransporteres av Tromsø Kommune.
Rammeavtale for levering av betong
Avtalen har en kontraktsperiode på 3 år med opsjon på ytterligere 1 + 1 år. Dette er en lands-dekkende rammeavtale med Telenor for levering av betongvarer. Rammeavtalen er på rundt 60 millioner kroner og er lands-dekkende.
Oppgradering av fergekaier langs Fylkesveg 7770 i Tromsø
Arbeidet omfatter i hovedsak av stål, forskaling og betongarbeider. Reparasjon av betongdekke og stålpeler.
Utvikling av hydrogenaggregat til bruk på vei i Norge
Statens vegvesen ønsker å utvikle et sirkulært aggregat for bruk til instrumentering ved veg hvor det ikke er tilgang på strøm fra før.
Riving og nybygg av bru i Tromsø kommune
Prosjektet har som mål å rive eksisterende bru og etablere en ny funksjonell bru. Brua er lokalisert mellom B A Løvolds veg og Jadevegen i Kroken.
Spyling, slamsuging og inspeksjon av drens- og overvannsystem tilknyttet tunnelsystemet langs Fv. 862 på Tromsøya i Tromsø kommune
Fellesutlysning for: Langnestunnelen, Sentrumstangenten, Breiviktunnelen og Hansjordnesbukta.
IR-scanning for asfalteringarbeider i hele Norge
Oppdraget omfatter IR-skanning av asfaltarbeider i 20 dekkekontrakter som gjennomføres i 2021: Kontrakt: 1-01-2021-01 Østfold og Follo. Kontrakt: 1-05-2021-03 E6 Gudbrandsdalen. Kontrakt: 1-05-2021-04 E16 Valdres. Kontrakt: 2-07-2021-02 Asfalttilbud Vestfold. Kontrakt: 2-08-2021-01 Asfalttilbud Telemark. Kontrakt 01. Kontrakt: 2-08-2021-02 Asfalttilbud Telemark. Kontrakt 02. Kontrakt: 2-09-2021-01 Asfalttilbud Aust Agder. Kontrakt: 2-10-2021-01 Asfalttilbud Vest Agder. Kontrakt: 3-12-2021-01 Ev/rv i området Hordaland. Kontrakt: 4-15-2021-01 Riksveger Møre og Romsdal. Kontrakt: 4-50-2021-06 Riksveger Trøndelag nord. Kontrakt: 4-50-2021-07 Riksveger Egenskapskrav E14. Kontrakt: 4-50-2021-08 Riksveger Trøndelag sør. Kontrakt: 5-18-2021-07 Helgeland/Salten. Kontrakt: 5-18-2021-08 Nordre-Nordland, Lofoten og Vesterålen. Kontrakt: 5-19-2021-01 Nord-Troms inkl. Tromsø omr. Kontrakt: 5-19-2021-02 Sør-Troms inkl. Harstad omr. Kontrakt: 5-20-2021-01 Vest-Finnmark. Kontrakt: 5-20-2021-02 Øst-Finnmark.
Bruvedlikehold/overflatebehandling av stål i Troms Vest i Troms og Finnmark fylkeskommune
Total verdi: 2,05 Mnok. Gjelder: Budalselv, Revelva, Trøsen, Plasselva, Kjervelva, Strømsmo, Kistefoss og Rundhaug.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: