Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Holtålen

Asfaltering av kommunal vei i Holtålen kommune
Asfaltering av den kommunale veien Eggavegen i Holtålen, samt oppstillingsplassen for hytterenovasjonskonteinere i tilknytning til veien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: