Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Karmøy

Nybygg av vei i Kopervik
Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av landfallstunnel på Kalstø i Karmøy
Bygging av ny landfallstunnel for Statpiperørledningene med tilhørende anlegg. Landfallstunnelen har en samlet lengde på ca. 1,6 km.
TS-tiltak/Sykkelfelt med fortau på Fv 923 Salhusvegen i Karmøy
650 m. ÅDT 1550. Hovednett for sykkel Sykkelbyen Haugesund – Karmøy.
Etablering av bredere fortau Fv 47 i Åkrehamn
Gnr/bnr: 13/349 mfl. Mellom FV47 og Tostemsvingen.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Kopervik, etappe 3
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, etappe 3. Infrastruktur for 30 boligtomter.
Utbedring av gangfelt og kryss ved skole i Karmøy
Kopervik skole intensivopplysning, opphøyd gangfelt og utbedring av kryss

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: