Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Hamar

Rammeavtale for AutoPASS vegkantutstyr i Innlandet fylkeskommune
Rammeavtale for anskaffelse, installasjon og vedlikehold av AutoPASS vegkantutstyr til Vegfinans inkl. datterselskaper. Fellesutlysning for: Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark. Total kostnad: 150 mnok.
Rehabilitering av VA-ledning i Hamar
Fra Bispegaten til Nordvikvegen.
Rehabilitering av VA-ledning i Hamar
Fra Aluvegen - Måsåbekkvegen.
Sanering av VA-ledning i Hamar
Sanering av VA-ledning i jernbaneundergang til Aslak Boltsgate.
Nybygg av gang- og sykkelveg på Fylkesveg 1746 (tidligere fv. 73) mellom Hamar montessoriskole og Furuberget i Hamar
Ny gang- og sykkelveg på Jessnesvegen mellom Hamar montessoriskole og Furuberget.
Nybygg av gangfelt med farshumper på Fylkesveg 1794 ved Imerslundvegen i Hamar
Trafikksikkerhetstiltak. Bygging av gangfelt med fartshumper og belysning ved Imerslundvegen.
Nybygg av gangfelt i kryssområdet mellom Stafsbergvegen og Lottenvegen på Fylkesveg 1744 i Hamar
Trafikksikkerhetstiltak. I kryssområdet mellom Stafsbergvegen og Lottenvegen vil det bli bygget gangfelt. Hastigheten blir satt ned forbi dette gangfeltet.
Nybygg av gangfelt i kryssområdet Stafsbergvegen og Nic. Hellandsgate på Fylkesveg 1744 i Hamar
Trafikksikkerhetstiltak. I kryssområdet Stafsbergvegen og Nic. Hellandsgate vil det bli bygget tre gangfelt for gående og syklende.
Asfaltering og forsterkning av fylkesveger i Innlandet 2021
Kontrakten omfatter asfaltering og forsterkning av fylkesveger i Ringsaker, Hamar, Stange, Løten, Lillehammer, Øyer og Gausdal.
Riving og nybygg av bru langs Fv. 255 i Innlandet
Ny bru skal bygges som betong elementbru.
Rammeavtale for levering av betong
Avtalen har en kontraktsperiode på 3 år med opsjon på ytterligere 1 + 1 år. Dette er en lands-dekkende rammeavtale med Telenor for levering av betongvarer. Rammeavtalen er på rundt 60 millioner kroner og er lands-dekkende.
Utbedring av Fv 75 Storhamargata i Hamar
370 m. ÅDT 10 200. Fra handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2023.
Asfaltarbeider divisjon Drift og vedlikehold 2021 - runde 1
5 delkontrakter: 01-03-2021-01 Stor-Oslo. 1-05-2021-03 E6 Gudbrandsdalen. 1-06-2021-01 Nedre Buskerud, Akser og Bærum. 1-06-2021-02 Ringerike. 1-06-2021-03 Hallingdal.
Langsgående vegoppmerking samt fresing for vegoppmerking i Innlandet 2021-2025
Byggherre og entreprenør har gjensidig opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.
Tverrgående vegoppmerking samt fresing for vegoppmerking i Innlandet 2021-2025
Byggherre og entreprenør har gjensidig opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder.
Nybygg av fartshumper på Fylkesveg 1744 i Hamar
Trafikksikkerhetstiltak. I nordre del av Stasbergvegen vil det bli bygget tre fartshumper.
Nybygg farshumper på Fylkesveg 1794 ved gården Flagstad i Hamar
Trafikksikkerhetstiltak. Bygging av fartshumper ved gården Flagstad. Her blir hastigheten også redusert til 40 km/t.
Tverrgående og langsgående vegoppmerking med sprøyteplast og ekstrudert termoplast i Innlandet fylke 2021-2024
Oppdraget omfatter fresing for vegoppmerking og fjerning av vegoppmerking. Kontraktsområdet er Innlandet fylke, samt deler av E16, E6 og Rv 4 i Viken fylke og deler av E6 i Trøndelag fylke.
Utvikling av hydrogenaggregat til bruk på vei i Norge
Statens vegvesen ønsker å utvikle et sirkulært aggregat for bruk til instrumentering ved veg hvor det ikke er tilgang på strøm fra før.
Svillebytte på Dovrebanen i Innlandet 2021
Svillebytte på Dovrebanen og alle tilhørende arbeider i den sammenheng. Det skal byttes sviller på flere forskjellige delstrekninger mellom henholdsvis Hamar i sør og Sel, nord i Gudbrandsdalen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: