Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Svelvik

Nybygg av leiligheter, tomannsboliger og eneboliger i Svelvik. trinn 2 mfl
Strandgaten 21-25 mfl. Gnr/bnr: 17/1, 18,19 og 18/1 og 31. Totalt 90 st leiligheter og 13 stk småhus på eiendommen.
Nybygg av leiligheter i Svelvik. trinn 1
Strandgaten 21-25 mfl. Gnr/bnr: 17/1, 18,19 og 18/1 og 31. Boligene planlegges ferdigstilt i perioden 4. kvartal 20120 til 1.kvartal 2021, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 30.06.2019. Totalt 90 st leiligheter og 13 stk småhus på eiendommen.
Nybygg av eneboliger, kjedet enebolig og rekkehus i Svelvik
Ca 24 boenheter. Reguleringsplan er godkjent.
Nye gjestebrygger i Svelvik sentrum
Spuntarbeider, betongarbeider, anleggsgartnerarbeider.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: